Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Chỉ thị 12/CT-UBND

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo
Cơ quan ban hành: Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:12/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:12/05/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh trật tự

tải Chỉ thị 12/CT-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------

Số: 12/CT-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC

QUỐC PHÒNG -AN NINH NĂM 2010 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

 

 

Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) trên địa bàn Thành phố đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng GDQP-AN các cấp thường xuyên được bổ sung, kiện toàn, duy trì hoạt động có nền nếp. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong toàn Thành phố đã có sự phối hợp đồng bộ, tổ chức thực hiện chặt chẽ; nhận thức về yêu cầu nhiệm vụ GDQP-AN của cán bộ, Đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành được nâng lên.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện cũng còn một số khó khăn chi phối đó là: Nhận thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc chưa sâu sắc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cho công tác GDQP-AN của một số ít cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa đúng mức, trách nhiệm chưa cao. Đội ngũ giáo viên GDQP-AN còn thiếu so với nhu cầu biên chế nên việc thực hiện học theo phân phối chương trình môn học GDQP-AN cho học sinh các trường Trung học phổ thông theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa triệt để. Thành viên Hội đồng GDQP-AN ở từng cấp chưa phát huy hết trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã; các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo gắn với việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban tổ chức Trung ương về Tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/11/2008 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, vận dụng linh hoạt các hình thức học tập trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiên cứu vận dụng, điều chỉnh nội dung, chương trình học với từng đối tượng cho phù hợp. Phấn đấu hết năm 2010 cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng trọng tâm là đối tượng 2, 3, 4, 5 thuộc địa phương quản lý. Chỉ đạo mở rộng diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể ở cơ sở.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt giúp UBND Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Triển khai thực hiện đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh trong Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô theo quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2996/QĐ-BQP ngày 31/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố hàng năm rà soát và chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình UBND Thành phố phê duyệt, phấn đấu đến hết năm 2012 các trường Trung học phổ thông, các trường Trung cấp nghề có đủ giáo viên chuyên trách theo yêu cầu; tiếp tục chỉ đạo thực hiện học theo phân phối chương trình môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường trung học phổ thông công lập và dân lập, các Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các báo, đài của Thành phố và cho đội ngũ văn nghệ sỹ thuộc quyền, góp phần làm tốt việc tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn của đất nước và của Thành phố. Nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh trên các báo, đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và đài phát thanh các địa phương.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Bộ Tư Lệnh Thủ đô đề xuất bảo đảm ngân sách cho việc triển khai thực hiện đề án xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường quân sự Bộ Tư Lệnh Thủ đô theo quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 21/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2996/QĐ-BQP ngày 31/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

6. Thường xuyên bổ sung, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp. Duy trì và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy chế của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh đã ban hành và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/12/2008 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh giai đoạn từ năm 2009 - 2012.

Nhận được Chỉ thị này, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc để nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực, định kỳ báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng (để báo cáo);
- TT HĐGDQG-AN TW (để báo cáo);
- TT Thành ủy, HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Thành viên HĐ GDQG-AN TP;
- Bộ Tư Lệnh Thủ đô;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng UBND TP;
- NC; TH;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi