Chỉ thị 06/CT-UBND Hồ Chí Minh 2019 về tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 06/CT-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

Số: 06/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019;

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; các Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh lớp 10 và thi tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm thi, bố trí cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các kỳ thi, thực hiện công tác thi và công tác tuyển sinh theo đúng Quy chế thi và Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019-2020.

2. Thực hiện tốt chế độ, chính sách về thi, tuyển sinh, đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng. Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xét duyệt tốt nghiệp và cấp phát văn bằng theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Trách nhiệm của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chịu trách nhiệm chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các kỳ thi cho toàn ngành, phối hợp với các của trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công, các địa phương, sở - ban - ngành liên quan tổ chức các hoạt động phục vụ các kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Chỉ đạo các Hội đồng thi phải thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng và nghiêm túc các quy định về kỳ thi (kế hoạch tổ chức thi: thời gian thi, môn thi, nội quy, quy chế thi,...) cho học sinh biết để thực hiện; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm trật tự khu vực Điểm thi.

b) Công an thành phố:

- Phối hợp, hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn tiếp nhận đề thi gốc, tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi, làm phách, chấm phúc khảo đúng theo quy chế thi.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh đến trường đúng giờ thi quy định.

- Kiểm tra an toàn cháy nổ tại các Hội đồng thi, các điểm thi, chấm thi; bố trí trực 24/24 trên các địa bàn có điểm thi để kịp thời giải quyết sự cố xảy ra.

c) Tổng Công ty Điện lực thành phố - TNHH Một thành viên:

Tổ chức kiểm tra, ưu tiên đảm bảo duy trì liên tục, ổn định nguồn điện trong những ngày làm việc của Hội đồng in, sao đề thi; các Điểm thi và chấm thi theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tạo điều kiện cho các Hội đồng thi ký hợp đồng nguyên tắc để thuê máy phát điện dự phòng, đề phòng sự cố điện bất trắc xảy ra.

d) Bưu điện thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn và kịp thời việc chuyển bưu phẩm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

đ) Viễn thông thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp một số điện thoại mới phục vụ cho Hội đồng in, sao đề thi.

e) Sở Tài chính đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ thu - chi tài chính theo quy định.

g) Sở Thông tin và Truyền thông bo đảm thông tin, liên lạc, mạng Internet, tổ chức kiểm tra, kiểm soát đường dây truyền thông, thông tin, hệ thống wifi của khu vực xung quanh Hội đồng in sao đề thi để đảm bảo an toàn, bí mật; chỉ đạo các cơ quan thông tấn và báo - đài thành phthông tin tuyên truyền, đưa tin về các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phổ thông, đặc biệt là việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học viên ở các trường, các trung tâm giáo dục - chữa bệnh của thành phố.

h) Sở Y tế chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn phối hợp với các Hội đồng thi tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho học sinh; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

i) Lực lượng Thanh niên xung phong có kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông giải tỏa ùn tắc giao thông; ưu tiên bố trí các tuyến phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ nhanh chóng cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi; ưu tiên đưa các thầy, cô giáo, học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

k) Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố đảm bảo lưu thông các tuyến đường, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh đến Điểm thi.

l) Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai tốt Kế hoạch Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn; đảm bảo tiến độ công tác xây dựng, sửa chữa trường lớp; công tác mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất nhà trường; tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên trước thời điểm vào năm học mới. Đồng thời, chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tích cực các kỳ thi, nhất là công tác an ninh, an toàn.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- Các s
, ngành, đoàn thể thành phố;
- Hội Khuyến học thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH, TCCB;
- Lưu: VT, (VX-VN
)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực