Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 9 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12436:2018 ISO 23853:2018 Cần trục - Đào tạo người xếp dỡ tải và người báo hiệu

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 98:2017/BGTVT Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 20/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8694:2011 Sách - Yêu cầu chung

Ban hành: 08/06/2011
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2022
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2010/BYT Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 29/12/2010
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7284-0:2003 ISO 3098-0:1997 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 0: Yêu cầu chung

Ban hành: 25/11/2003
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3907:2011 Trường mầm non-Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10779:2015 Hệ thống quản lý chất lượng-Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong giáo dục

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2018
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1580:1993 Vở học sinh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 21001:2019 ISO 21001:2018 Tổ chức giáo dục - Hệ thống quản lý đối với tổ chức giáo dục - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi