Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.547 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1221

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
1222

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Thái Bình

Ban hành: 21/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
1223

Quyết định 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định tạm thời mức thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề năm học 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
1224

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017

Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
1225

Quyết định 1642/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận lại trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Ban hành: 11/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
1226

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 01/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
1227

Quyết định 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện việc học nghề và truyền nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
1228

Quyết định 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2016
1229

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
1230

Quyết định 673/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học

Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
1231

Quyết định 747/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt phương án tổ chức các kỳ thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2016

Ban hành: 18/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
1232

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Ban hành: 14/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2016
1233

Quyết định 1149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn thuộc Chương trình khuyến công Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
1234

Quyết định 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
1235

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015 - 2020

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
1236

Kế hoạch 925/KH-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 07/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
1237

Quyết định 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2016
1238

Quyết định 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
1239

Quyết định 238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 tỉnh Hà Nam

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
1240

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban điều hành thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
Vui lòng đợi