Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.415 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1201

Quyết định 7786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận các quận, huyện, thị xã đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2013

Ban hành: 24/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2014
1202

Chỉ thị 20/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
1203

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định tiêu chí xét duyệt học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 10/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2020
1204

Quyết định 71/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định về nội dung chi, mức chi cho kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 05/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
1205

Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

Ban hành: 22/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2013
1206

Chỉ thị 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2013
1207

Quyết định 892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho người khuyết tật và mức hỗ trợ cho người khuyết tật là lao động nông thôn, người khuyết tật là lao động thành thị thuộc hộ nghèo

Ban hành: 31/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
1208

Quyết định 6269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2013
1209

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 08/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
1210

Quyết định 6051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2013

Ban hành: 07/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2013
1211

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu học phí đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015

Ban hành: 27/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
1212

Quyết định 5645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Ban hành: 18/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2013
1213

Quyết định 5394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

Ban hành: 04/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
1214

Quyết định 4737/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định 49/2000/QĐ-UB- VX ngày 10/08/2000 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố từ năm học 2000 - 2001 và Quyết định 54/2006/QĐ-UBND ngày 10/04/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các Trường bán công Mầm non, Phổ thông sang công lập

Ban hành: 31/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2013
1215

Quyết định 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Đề án chuyển đổi các trường mầm non bán công, dân lập sang trường mầm non công lập hoạt động cơ chế tự chủ tài chính

Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2022
1216

Quyết định 5345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận quận, huyện, thị xã thuộc đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - năm 2013

Ban hành: 30/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
1217

Quyết định 5123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2016

Ban hành: 26/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2013
1218

Chỉ thị 15/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2013
1219

Chỉ thị 14/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2013
1220

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 16/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
Vui lòng đợi