Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.089 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1021

Quyết định 1391/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
1022

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố

Ban hành: 24/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2009
1023

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 05/8/2003 về việc thành lập Quỹ ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao tham gia cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô - Thu hút sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 02/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
1024

Quyết định 157/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2010

Ban hành: 01/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1025

Quyết định 140/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi khoản 2 Điều 7của Quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc ban hành kèm theo QĐ số 77/2005/QĐ-UB ngày 26/05/2005 của UBND thành phố

Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
1026

Quyết định 139/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chuyển trường văn hoá thể thao thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thuộc Sở TDTT Hà Nội

Ban hành: 09/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
1027

Công văn 108/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2006

Ban hành: 17/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
1028

Quyết định 63/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
1029

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các trường bán công mầm non, phổ thông sang công lập

Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
1030

Quyết định 40/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 14/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
1031

Quyết định 18/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trực thuộc sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Ban hành: 28/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1032

Quyết định 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
1033

Quyết định 164/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1034

Quyết định 165/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm thông tin và chương trình giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1035

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
1036

Quyết định 41/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
1037

Quyết định 40/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
1038

Quyết định 27/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

Ban hành: 01/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1039

Quyết định 30/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường bán công Tôn Đức Thắng

Ban hành: 16/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
1040

Quyết định 01/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường Mâm Non bán công thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi