Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.144 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1081

Công văn 108/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2006

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
1082

Quyết định 63/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
1083

Quyết định 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi các trường bán công mầm non, phổ thông sang công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2013
1084

Quyết định 40/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
1085

Quyết định 18/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin trực thuộc sở Bưu Chính Viễn Thông Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1086

Quyết định 06/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2006 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
1087

Quyết định 164/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1088

Quyết định 165/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm thông tin và chương trình giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1089

Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức thu phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở dạy nghề công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
1090

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
1091

Quyết định 41/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
1092

Quyết định 40/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
1093

Quyết định 27/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1094

Quyết định 30/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường bán công Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2006
1095

Quyết định 01/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường Mâm Non bán công thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1096

Quyết định 336/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc mức thu học phí trường, lớp Phổ Thông bán công, lớp tăng cường tin học và điều tiết học phí công lập của ngành giáo dục - đào tạo thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
1097

Quyết định 311/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
1098

Quyết định 250/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
1099

Quyết định 215/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
1100

Quyết định 177/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
Vui lòng đợi