Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.484 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9181

Hiệp định bổ sung về giáo dục trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Ngoại giao Tải về
9182

Quyết định 148/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Hàng hải, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
9183

Quyết định 7939/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9184
9185

Báo cáo 609/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đến ngày 15/11/2008

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng, Chính sách Tải về
9186

Quyết định 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thành Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9187

Quyết định 1647/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Tây thành Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9188

Chỉ thị 61/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
9189

Quyết định 1603/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9190

Quyết định 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9191

Công văn 7587/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9192

Quyết định 60/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
9193

Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9194

Quyết định 7496/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
9195

Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9196

Thông báo 311/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2008 - 2015 tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
9197

Công điện 554/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ứng phó với tình hình mưa, lũ lụt

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9198

Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
9199

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
9200

Quyết định 7310/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Website Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về