Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.182 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
8821

Nghị định 18/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8822

Quyết định 14/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
8823

Quyết định 68/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý đối với tu nghiệp học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng tu nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8824

Nghị định 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, An ninh quốc gia Tải về
8825

Thông tư 07/2001/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh Điều dưỡng (Y tế), Hộ sinh, Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm (tại chức cũ) bậc học Cử nhân và Cao đẳng, năm 2001

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8826

Quyết định 65/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y tế công cộng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8827

Quyết định 66/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8828

Quyết định 12/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung các ngành đào tạo đại học - cao đẳng thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8829

Quyết định 62/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên trường Đại học Sư phạm Vinh thành trường Đại học Vinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8830

Quyết định 63/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8831

Quyết định 11/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng bộ môn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8832

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
8833

Quyết định 48/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho học viện kỹ thuật mật mã

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8834

Quyết định 47/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8835

Quyết định 10/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiếp khách nước ngoài của Lãnh đạo Bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8836

Quyết định 09/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông ban hành theo Quyết định số 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8837

Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8838

Quyết định 07/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8839

Quyết định 39/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập trường Đại học Tây Bắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
8840

Quyết định 38/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho nhạc viện Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về