Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.210 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7001

Quyết định 3202/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 đối với Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7002

Công văn 4556/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo“Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7003

Quyết định 3204/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đối với Trường Đại học Phan Châu Trinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7004

Công văn 4546/BGĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo kết quả vòng thi, mô hình cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học lần 3

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7005

Quyết định 3179/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách các cá nhận được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7006

Quyết định 3180/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách các cá nhân được tuyển chọn đi học sau đại học tại Đài Loan (Trung Quốc) theo chương trình VEST 500 năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7007

Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7008

Công văn 4538/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7009

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng Tải về
7010

Công văn 4529/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7011

Quyết định 3139/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
7012

Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7013

Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
7014

Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo gấp kết quả thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg về CĐCS cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông (nhắc lần 3)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7015

Quyết định 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
7016

Quyết định 2674/QĐ-BYT của Bộ Y tế về viêc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
7017

Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
7018

Quyết định 2675/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
7019

Công văn 4384/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
7020

Công văn 4333/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về