Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.735 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6961

Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề

Ban hành: 10/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
6962

Quyết định 19/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú

Ban hành: 04/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6963

Quyết định 28/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 30/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
6964

Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
6965

Quyết định 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015"

Ban hành: 23/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
6966

Quyết định 146/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
6967

Nghị định 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 20/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6968

Quyết định 141/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh

Ban hành: 19/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6969

Quyết định 3003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành hướng dẫn xét bổ nhiệm ngạch giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) năm 2006

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
6970

Chỉ thị 06/2006/CT-BYT của Bộ Y tế về việc bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế

Ban hành: 14/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
6971

Quyết định 134/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6972

Quyết định 135/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Chu Văn An

Ban hành: 08/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
6973

Thông báo 89/TB-VPCP của Văn phòng Chính Phủ về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Viêt Nam ngày 13 tháng 05 năm 2006

Ban hành: 05/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
6974

Chỉ thị 09/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng

Ban hành: 02/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2006
6975

Quyết định 122/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Ban hành: 29/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6976

Quyết định 118/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm ''Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy'' tại tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6977

Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật

Ban hành: 22/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
6978

Quyết định 107/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6979

Nghị định 48/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
6980

Quyết định 63/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
Vui lòng đợi