Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.179 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Thông tư 09/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTP của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
6942

Thông tư liên tịch 66/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6943

Thông tư liên tịch 177/1998/TTLT/BTC-GD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng cho lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2004
6944

Quyết định 239/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
6945

Luật giáo dục số 11/1998/QH10

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6946

Thông báo 199/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp chuẩn bị Nghị định phân cấp quản lý giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6947

Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung điểm 2, Điều 1 của Quyết định số 2138/GD&ĐT ngày 28/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6948

Quyết định 222/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng sư phạm Kon Tum

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2003
6949

Chỉ thị 60/1998/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tổ chức và hoạt động thanh tra trong ngành giáo dục - đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
6950

Quyết định 207/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6951

Quyết định 192/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
6952

Quyết định 191/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Nông - Lâm thuộc Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
6953

Quyết định 1265/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung môn học và ban hành đề cương môn học thuộc kế hoạch đào tạo trung học tài chính kế toán

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
6954

Quyết định 180/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc Đại học cho các trường sĩ quan trong quân đội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6955

Chỉ thị 30/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học và đào tạo hai giai đoạn ở đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
6956

Nghị định 67/1998/NĐ-CP của Chính phủ về thay đổi tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và Đại học Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
6957

Thông tư hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 31/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6958

Thông tư liên tịch 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 25/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6959

Thông tư 45/1998/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung Điều 5 Thông tư 03/TT ngày 24/4/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Nghị định 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ về quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2001
6960

Thông tư liên tịch 40/1998/TTLT-BGD&ĐT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế học sinh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 18/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
Vui lòng đợi