Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.138 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
6942

Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo gấp kết quả thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg về CĐCS cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông (nhắc lần 3)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6943

Quyết định 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6944

Quyết định 2674/QĐ-BYT của Bộ Y tế về viêc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6945

Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
6946

Quyết định 2675/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6947

Công văn 4384/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
6948

Công văn 4333/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6949

Công văn 4367/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6950

Công văn 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6951

Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6952

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Hà Nội đến năm 2015

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6953

Công văn 4267/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6954

Quyết định 2589/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành cộng đồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6955

Quyết định 2588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng - Tiết chế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6956

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân Dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6957

Quyết định 2590/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6958

Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Chính sách Tải về
6959

Công văn 4206/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tổng kết năm học 2009 - 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6960

Công văn 1377/QLLĐNN-ĐT của Cục Quản lý Lao động ngoài nước về việc hướng dẫn lập phương án đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động huyện nghèo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về