Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.735 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Công văn 3232/BGDĐT-CSVC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu thập thông tin về nhà vệ sinh của các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6942

Công văn 3465/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 05/07/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6943

Công văn 3464/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018-2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6944

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6945

Quyết định 1559/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6946

Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về công tác kiểm tra

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6947

Công văn 3147/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê, tổng hợp số lượng chính thức học sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6948

Nghị quyết 166/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2018-2019

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6949

Công văn 1690/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6950

Quyết định 2658/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6951

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6952

Công văn 3060/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6953

Công văn 3043/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
6954

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2018 đến năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
6955

Quyết định 928/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Thông tin-Truyền thông Tải về
6956

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6957

Quyết định 2600/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
6958

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành chính sách khuyến khích nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sáng tạo không chuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ, Chính sách Tải về
6959

Công văn 2817/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
6960

Nghị quyết 154/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hưng Yên từ năm học 2018 -2019 đến năm học 2020 - 2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về