Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.838 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6521

Quyết định 49/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố từ năm học 2000 - 2001

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2013
6522

Quyết định 30/2000/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
6523

Chỉ thị 29/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành trong năm học 2000-2001.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
6524

Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6525

Quyết định 1994/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành dự án ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
6526

Quyết định 1993/2000/QĐ-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành dự án ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
6527

Quyết định 86/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 18/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6528

Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức;Chính sách Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6529

Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6530

Quyết định 23/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6531

Quyết định 25/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6532

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
6533

Quyết định 20/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
6534

Quyết định 18/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
6535

Quyết định 510/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 02/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6536

Chỉ thị 17/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6537

Quyết định 60/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp và Học viện Quan hệ quốc tế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
6538

Thông tư liên tịch 44/2000/TTLT/BTC-GD&ĐT-LĐTB&XH của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
6539

Thông tư 08/2000/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/8/1999 về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 21/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6540

Quyết định 48/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm Hải phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
Vui lòng đợi