Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.451 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Quyết định 2775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

42

Quyết định 2223/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

43

Quyết định 2776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

44

Quyết định 2778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

45

Quyết định 2771/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

46

Quyết định 2773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

47

Quyết định 2770/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

48

Quyết định 3936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023

49

Công văn 4407/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn báo cáo công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên; hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

50

Quyết định 3907/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thuận

51

Quyết định 3908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc

52

Quyết định 3906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thành phố Cần Thơ

53

Thông báo 355/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

54
55

Quyết định 4365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép đổi tên Trường Trung học phổ thông Phương Nam thành Trường Trung học phổ thông May

56
57

Công văn 4318/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc rà soát số liệu tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trên trục cơ sở dữ liệu của ngành

58

Kế hoạch 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

59

Công văn 5852/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức vòng chung khảo, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022

60

Công văn 5871/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài