Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.727 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7541

Quyết định 22/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây

Lĩnh vực: Đầu tư;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Xây dựng Tải về
Ban hành: 26/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2008
7542

Thông tư 04/1998/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên Quận, Huyện.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
7543

Quyết định 09/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Công nghệ thực phẩm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7544

Quyết định 06/1998/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quốc gia giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 14/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7545

Quyết định 03/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002 và thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7546

Chỉ thị 02/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7547

Thông tư 25/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 89/CP ngày 7/8/1997 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân, thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 31/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
7548

Quyết định 1143/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học tài chính kế toán III thành trường Cao Đẳng Tài chính kế toán

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
7549

Quyết định 4444/1997/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý mục tiêu, kế hoạch đào tạo và chương trình môn học dùng cho trung học nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
7550

Thông tư 24/1997/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các bậc học phổ thông.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
7551

Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 23/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7552

Quyết định 1069/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7553

Quyết định 1057/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung Đại học đã nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7554

Quyết định 1042/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Sư phạm cấp II Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7555

Quyết định 402/1997/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7556

Thông tư 87/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời về việc quản lý và sử dụng quỹ khuyến học

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
7557

Quyết định 132/1997/QĐ-BT của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thanh tra bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2003
7558

Quyết định 973/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập của Nhà nước

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
7559

Quyết định 3479/1997-QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
7560

Quyết định 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
Vui lòng đợi