Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.558 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
7161

Quyết định 4353/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
7162

Chỉ thị 23/2001/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
7163

Nghị định 88/2001/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
7164

Thông tư liên tịch 88/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn quản lý và cấp phát nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật ở các cơ sở đào tạo nước ngoài"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
7165

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
7166

Thông tư 87/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
7167

Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 22/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
7168

Công văn 28/9/2001 của Chính phủ về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
7169

Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
7170

Quyết định 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
7171

Nghị định 52/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;An ninh trật tự;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
7172

Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của TTCP

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
7173

Quyết định 120/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
7174

Quyết định 37/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
7175

Quyết định 775/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ trường dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
7176

Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
7177

Quyết định 35/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên giỏi, Trung tâm giáo dục thường xuyên tiên tiến, Trung tâm giáo dục thường xuyên tiên tiến xuất sắc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
7178

Quyết định 118/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
7179

Quyết định 31/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/07/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
7180

Nghị định 35/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 09/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
Vui lòng đợi