Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6981

Quyết định 126/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
6982

Quyết định 162/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giao viên đạt giải trong các kỳ thi và giao viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
6983

Công văn 5312/KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh về lệ phí tuyển sinh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2004
6984

Thông tư 18/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
6985

Quyết định 17/2004/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
6986

Quyết định 149/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, sửa đổi chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 21 tháng 07 năm 2003 và quyết định số 301/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về phổ cập giáo dục Bậc Trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 07/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
6987

Quyết định 84/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm Trường Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề tỷ lệ 1/2000 tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
6988

Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6989

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6990

Quyết định 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
6991

Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6992

Quyết định 112/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6993

Quyết định 109/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6994

Quyết định 108/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6995

Quyết định 107/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông Long Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6996

Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Khoa học-Công nghệ;Chính sách Tải về
Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
6997

Quyết định 57/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
6998

Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
6999

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập công nghệ Thăng Long thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xanh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
7000

Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
Vui lòng đợi