Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.179 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6961

Quyết định 129/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
6962

Quyết định 128/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
6963

Thông tư 97/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ tín dụng đào tạo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 11/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6964

Quyết định 119/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
6965

Quyết định 818/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về phân cấp tổ chức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành tài chính

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6966

Quyết định 219/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Thể lệ tín dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
6967

Quyết định 218/1998/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Công thương Việt Nam quản lý và cho vay vốn từ Quỹ tín dụng đào tạo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Chính sách Tải về
Ban hành: 01/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2005
6968

Quyết định 109/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
6969

Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 36/TTLB ngày 23/6/1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 13/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
6970

Thông tư 178/1998/TT-TCCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 67/1998/QĐ-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
6971

Chỉ thị 35/1998/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm để các kỳ thi tiến hành nghiêm túc

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
6972

Quyết định 101/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Thái Nguyên thành trường Cao đẳng Sư phạm Thái nguyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 30/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2006
6973

Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 29/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
6974

Quyết định 285/1998/QĐ-TCCP-BCTL của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời về thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính trong các trường Đại học và Cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/1998
6975

Quyết định 97/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp trường Trung học Thương mại Trung ương I thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 22/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
6976

Quyết định 31/1998/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
6977

Chỉ thị 30/1998/CT-BDGĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bộ môn Giáo dục công dân trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học - Trung học chuyên ban.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 20/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
6978

Chỉ thị 29/1998/CT-BDG&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục-đào tạo hè 1998.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 19/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
6979

Quyết định 26/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung một số điểm vào Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học được ban hành

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
6980

Quyết định 27/1998/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung một số điểm vào "Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường Phổ thông Trung học, Trung học chuyên ban " theo Quyết định số 3480/1997/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/11/1997.

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
Vui lòng đợi