Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.016 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6942

Quyết định 71/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học dân lập Văn Lang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6943

Quyết định 72/TTg của Thủ tướng Chính phủ về địa điểm Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6944

Quyết định 68/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Quân Y 108

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6945

Quyết định 89/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên- Huế và thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 17/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6946

Quyết định 3752/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở, phổ thông trung học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
6947

Quyết định 367-KT/CTN của Chủ tịch nước về việc tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6948

Quyết định 675-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
6949

Quyết định 641-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển sang hệ bán công và nâng cấp thành trường cao đẳng Trường Trung học Marketing

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6950

Quyết định 616-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 26/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6951

Quyết định 534-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Đông Đô

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 03/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6952

Quyết định 477-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
6953

Nghị định 115-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Trường dạy nghề của nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 05/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
6954

Thông tư 15/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 25/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
6955

Quyết định 450-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Ngoại thương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 24/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6956

Quyết định 411-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Dân lập Thăng Long

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6957

Quyết định 350-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Phương Đông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6958

Quyết định 202/TCCP-VC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
6959

Quyết định 203-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên trường Đại học Thương nghiệp thành trường Đại học thương mại

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 02/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6960

Nghị định 32-CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 04/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi