Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.543 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6961

Quyết định 13/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6962

Quyết định 12/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở và Bổ túc trung học phổ thông

Ban hành: 28/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6963

Quyết định 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng"

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2004
6964

Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và mức chi của Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ban hành: 26/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2004
6965

Quyết định 112/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Ban hành: 23/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6966

Quyết định 109/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông chuyên năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6967

Quyết định 108/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông Nguyễn Văn Cừ trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6968

Quyết định 107/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập trường Trung học Phổ Thông Long Trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
6969

Quyết định 331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin từ nay đến năm 2010

Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
6970

Quyết định 57/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2004
6971

Thông tư 07/2004/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện trường phổ thông và thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông

Ban hành: 30/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
6972

Quyết định 54/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập công nghệ Thăng Long thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật xanh

Ban hành: 29/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6973

Thông tư 22/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã giai đoạn 2004-2005

Ban hành: 24/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2004
6974

Quyết định 36/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập kỹ nghệ thực hành Tây Hồ thuộc công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5

Ban hành: 15/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6975

Quyết định 33/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2004 - 2005

Ban hành: 09/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
6976

Quyết định 29/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Bán công Marketing

Ban hành: 05/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2004
6977

Quyết định 29/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
6978

Quyết định 23/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tư pháp

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
6979

Quyết định 25/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2004 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2006
6980

Quyết định 13/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trường dân lập dạy nghề CIRI thuộc công ty cổ phần cơ kim khí Hà Nội

Ban hành: 19/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi