Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.536 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Ban hành: 02/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
6922

Quyết định 27/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
6923

Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6924

Quyết định 250/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
6925

Chỉ thị 38/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức ở các vùng dân tộc, mièn núi

Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2004
6926

Thông tư liên tịch 103/2004/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 05/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
6927

Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền của người học nghề, học ngoại ngữ đóng góp

Ban hành: 28/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6928

Chỉ thị 35/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

Ban hành: 22/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6929

Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về Dự án "Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam"

Ban hành: 09/10/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
6930

Quyết định 172/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
6931

Quyết định 33/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học

Ban hành: 28/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2013
6932

Nghị định 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
6933

Nghị định 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2004
6934

Quyết định 215/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
6935

Công văn 9826/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án củng cố và cải cách giáo dục

Ban hành: 03/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
6936

Thông tư liên tịch 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BNV-BQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học Giáo dục quốc phòng

Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
6937

Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề

Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6938

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6939

Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6940

Quyết định 136/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 02/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2004
Vui lòng đợi