Giao đất

Lọc bài viết theo:

Giao đất cho tổ chức, hộ gia đình: Điều kiện, thủ tục và tiền phải nộp 20/04/2021

Cùng với công nhận quyền sử dụng đất và thuê đất thì giao đất là hình thức quan trọng để người dân có quyền sử dụng đất. Dưới đây là điều kiện, thủ tục giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mới nhất.

Xác định người trực tiếp sản xuất nông nghiệp để cấp Sổ đỏ 21/01/2020

Người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ có những ưu tiên như được giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp,…và để xác định được đối tượng ưu tiên cần có những căn cứ, giấy tờ xác minh.

Toàn bộ các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá 06/12/2019

Giao đất không thông qua đấu giá là việc người sử dụng đất gửi đơn xin giao đất, cho thuê đất đến UBND cấp huyện, tỉnh; căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất, UBND cấp có thẩm quyền sẽ quyết định giao, cho thuê đất.

Quỹ đất để bán đấu giá đất đai được lấy từ đâu? 03/12/2019

Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nguồn thu của ngân sách; là cách thức để người dân có được quyền sử dụng đất hợp pháp. Hiện nay không ít người có thắc mắc quỹ đất để bán đấu giá đất đai được lấy từ đâu?

Toàn bộ các trường hợp đấu giá đất đai mới nhất 02/12/2019

Hiện nay việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện thông qua hình thức đấu giá hoặc không đấu giá. Dưới đây là toàn bộ các trường hợp đấu giá đất đai mới nhất.

Thủ tục xin giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá 29/11/2019

Giao đất, cho thuê đất gồm thông qua đấu giá và không thông qua hình thức đấu giá. Dưới đây là hướng dẫn thủ tục giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá.

Người dân được giao đất với diện tích tối đa bao nhiêu? 20/11/2019

Giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Dưới đây là hạn mức giao đất nông nghiệp, đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

5 trường hợp được giao đất không thu tiền sử dụng đất 18/11/2019

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất gồm giao đất có thu tiền và không thu tiền sử dụng đất. Dưới đây là các trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thủ tục giao đất: Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị gì? 17/06/2019

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất thì phải làm đơn xin giao đất. Căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu sử dụng đất, Nhà nước sẽ ban hành quyết định giao đất. Dưới đây là thủ tục giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Mẫu đơn xin giao đất mới nhất 08/03/2019

Người có nhu cầu sử dụng đất thì làm thủ tục xin cơ quan Nhà nước giao đất. Trước tiên người có nhu cầu giao đất chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn xin giao đất, bản sao giấy chứng nhận đầu tư...