giảm trừ gia cảnh

Lọc bài viết theo:

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người không nơi nương tựa 21/09/2021

Muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người không nơi nương tựa để được giảm trừ 4.4 triệu đồng/tháng thì người nộp thuế cần chuẩn bị hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và nộp hồ sơ đó cho nơi trả thu nhập hoặc trực tiếp đăng ký với cơ quan thuế.

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc phải xin xác nhận của địa phương? 24/03/2021

Để trở thành người phụ thuộc và được đăng ký giảm trừ gia cảnh thì trước tiên người nộp thuế phải chuẩn bị hồ sơ chứng minh. Vậy, hồ sơ đăng ký người phụ thuộc phải xin xác nhận của địa phương không?

Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất 04/01/2021

Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020 sẽ giúp nhiều người lao động không phải nộp thuế thu nhập. Sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Hướng dẫn mới về nộp thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh 2020 27/06/2020

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 954 năm 2020 về việc tăng mức giảm trừ gia cảnh, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2546/TCT-DNNCN ngày 23/6/2020.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký người phụ thuộc năm 2020 05/01/2020

Theo quy định người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Dưới đây là thủ tục đăng ký người phụ thuộc năm 2020.

Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế 13/08/2019

Đây là nội dung chính của Công văn 62331/CT-TTHT về việc giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân và người phụ thuộc được Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 06/8/2019 vừa qua.

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2019 30/01/2019

Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh vào thu nhập chịu thuế. Dưới đây là hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc năm 2019.

Thủ tục cắt giảm trừ gia cảnh 2018 30/11/2018

Bên cạnh việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cũng có không ít người quan tâm đến việc cắt giảm trừ gia cảnh 2018. Trường hợp có sự thay đổi về người phụ thuộc muốn cắt giảm thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh 2018 23/11/2018

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế. Bài viết dưới đây hướng dẫn thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh 2018.