giải pháp hữu ích

Lọc bài viết theo:

Giải pháp hữu ích là gì? Thủ tục đăng ký giải pháp hữu ích 02/06/2021

Một sản phẩm hay một quy trình có tính ứng dụng trong cuộc sống sẽ được cấp bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Vậy giải pháp hữu ích có gì khác với sáng chế. Đăng ký giải pháp hữu ích thực hiện như thế nào?