Đề xuất cách tính khoản thu trái luật do vi phạm về chứng khoán

Hiện nay, dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 117 năm 2020 về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp do vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp.

 

Cách tính khoản thu trái luật liên quan chứng khoán thay đổi gì?

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư 117/2020/TT-BTC về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán như sau:

d) Khoản thu trái pháp luật đối với trường hợp trong thời kỳ thao túng thị trường chứng khoán có điều chỉnh về giá chứng khoán được tính bằng tổng khoản thu trái pháp luật trong các giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá (ngày giao dịch không hưởng quyền) và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá.

Khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá được tính theo công thức quy định tại khoản này. Đối với trường hợp tổng khối lượng chứng khoán bán ra lớn hơn tổng khối lượng chứng khoán mua vào trong giai đoạn sau khi điều chỉnh giá, giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản này là giá mua bình quân trong giai đoạn trước ngày giao dịch không hưởng quyền được điều chỉnh giá theo công thức sau:

P’=(P+Pa*a-C)/(1+a+b)

Trong đó:

P’: giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản này.

P: giá mua bình quân cổ phiếu trong giai đoạn trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

Pa: giá cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi.

a: tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi.

b: tỷ lệ chia cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

C: cổ tức bằng tiền.

Trong khi đó, theo quy định hiện nay tại điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư 117/2020 đang quy định như sau:

d) Khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với trường hợp trong thời kỳ thao túng thị trường chứng khoán có điều chỉnh về giá chứng khoán được tính bằng tổng khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá (ngày giao dịch không hưởng quyền) và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá.

Khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn trước thời điểm điều chỉnh về giá và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chỉnh về giá được tính theo công thức quy định tại khoản này. Đối với trường hợp tổng khối lượng chứng khoán bán ra lớn hơn tổng khối lượng chứng khoán mua vào trong giai đoạn sau khi điều chỉnh giá, giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch quy định tại điểm c khoản này là giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền.

Có thể dễ dàng nhận ra rằng, quy định tại dự thảo đã đưa ra công thức cụ thể để tính giá khối lượng chênh lệch khi khoản thu trái pháp luật trong trường hợp tổng khối lượng chứng khoán bán ra lớn hơn mua vào trong giai đoạn sau khi điều chỉnh giá, so với quy định hiện nay.

Theo đó, hiện nay, đây là giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền còn đề xuất hiện nay tính dựa theo công thức:

Giá của khối lượng chứng khoán chênh lệch = (Giá mua cổ phần bình quân trong giai đoạn trước ngày giao dịch không hưởng quyền + Giá cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi * tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi - cổ tức bằng tiền) / (1 + tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm cho quyền mua ưu đãi + tỷ lệ chia cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

tinh khoan thu trai luat do vi pham ve chung khoan

Tính khoản thu trái luật do vi phạm về chứng khoán thế nào?

Bên cạnh thay đổi phương pháp tính khoản thu trái luật dự thảo còn đề xuất sửa đổi quy định về số lợi bất hợp pháo do che giấu thông tin về sở hữu chứng khoán để hỗ trợ/trốn tránh người khác thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin/chào mua công khai.

Cụ thể:

- Tổ chức che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự với một/một số chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin/nghĩa vụ khi chào mua công khai chứng khoán: Lợi bất hợp pháp là toàn bộ số tiền, chứng khoán, lợi ích khác phát sinh từ số chứng khoán che giấu quyền sở hữu thực sự.

- Tổ chức, cá nhân hỗ trợ người khác che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự với một/một số chứng khoán để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin/chào mua công khai: Số lợi bất hợp pháp là toàn bộ số tiền, chứng khoán, lợi ích khác phát sinh từ hành vi vi phạm, xác định trên cơ sở hợp đồng/thoả thuận giữa các bên.

Trên đây là đề xuất cách tính khoản thu trái luật do vi phạm về chứng khoán đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục