Tăng giảm font chữ:

Sẽ không phải thông báo mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp?

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Sắp tới doanh nghiệp sẽ không còn phải thực hiện thủ tục này nữa?

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 50.000 đồng/lần

Hiện nay, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mức thu 100.000 đồng/lần.

Còn lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

Căn cứ: Điều 2 Thông tư 130/2017/TT-BTC

Tuy nhiên, theo Dự thảo mới về lệ phí đăng ký doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất một mức lệ phí chung là 50.000 đồng/lần cho tất cả các dịch vụ nói trên.

Theo đó, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ bao gồm: Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp và có chung mức thu là 50.000 đồng/lần.

Ngoài ra, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp dự kiến sẽ giảm từ 300.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần.

không phải thông báo mẫu dấu

Sẽ không phải thông báo mẫu dấu khi thành lập doanh nghiệp? (Ảnh minh họa)
 

Không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng

Cụ thể, Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ bãi bỏ các thủ tục sau:

- Thủ tục thông báo mẫu con dấu trước khi sử dụng (bãi bỏ khoản 2 và khoản 5 Điều 44);

- Thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (bãi bỏ Điều 12);

- Thủ tục gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội… nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (bãi bỏ khoản 1 Điều 34, khoản 4 Điều 46);

Đồng thời, Dự thảo cũng bỏ yêu cầu Giám đốc, Tổng giám đốc phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh (bãi bỏ khoản 2 Điều 65, điểm b khoản 3 Điều 81);

Thêm vào đó, việc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ không phải thực hiện theo mẫu chỉ định như trước đây (bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 139).

>> Tra cứu toàn bộ Dự thảo mới nhất tại đây 

>> Đọc toàn bộ bài viết về các Dự thảo tại đây

Hậu Nguyễn

Hậu NguyễnHậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây