Người dân sắp được lựa chọn mua điện một giá?

Việc sử dụng điện và cách thức trả tiền mua điện hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Theo đó, Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Thủ tướng Chính phủ.

Giá bán lẻ điện cho các khách hàng sử dụng điện gồm khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt và mục đích ngoài sinh hoạt. Trong đó, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện là tỷ lệ phần trăm so với mức bán lẻ điện bình quân.

Người dân sắp được lựa chọn mua điện một giá?
Người dân sắp được lựa chọn mua điện một giá? (Ảnh minh họa)

Điều 3 dự thảo quy định có 02 phương án lựa chọn cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm:

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 05 bậc.

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 05 bậc và giá bán lẻ điện một giá. Trong đó, khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 05 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Hiện nay, giá bán lẻ điện được Bộ Công Thương quy định cụ thể tại Quyết định 648/QĐ-BCT năm 2019 gồm 06 bậc như sau:

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Giá bán điện

(đồng/kWh)

1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

1.1

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

1.678

1.2

Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

1.734

1.3

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

2.014

1.4

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

2.536

1.5

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

2.834

1.6

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.927

2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

2.461

Theo dự thảo, dù thực hiện theo phương án 1 hay phương án 2 thì giá bán lẻ điện sinh hoạt chỉ còn được thực hiện theo 05 bậc gồm:

- Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 100

- Bậc 2: Cho kWh từ 101 - 200

- Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

- Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700

- Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên.

Có thể thấy, khoảng cách số bậc thang đã được điều chỉnh giãn cách hơn so với quy định hiện tại, bậc 1 và bậc 2 đã được gộp thành một bậc đồng thời tăng mức của bậc thang cao nhất từ 401kWh lên 701kWh…

Đáng chú ý, theo phương án 2, người sử dụng điện sinh hoạt có thể được lựa chọn giữa giá điện 05 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Phương án 2 lại đưa ra 02 phương án: Phương án A và phương án B.

Trong đó, giá bán lẻ điện một giá tương ứng với 145% mức giá bán lẻ điện bình quân (phương án 2A) và 155% mức giá bán lẻ điện bình quân (phương án 2B).

Theo Quyết định 648/QĐ-BCT, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh. Do đó, mức giá bán lẻ điện một giá chưa gồm thuế giá trị gia tăng tương đương khoảng 2.703 đồng/kWh (phương án 2A) và 2.889 đồng/kWh (phương án 2B).

Ngoài ra, dự thảo cũng khẳng định:

Khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 05 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi thay đổi từ giá bán lẻ điện 05 bậc sang giá bán lẻ điện 01 giá hoặc ngược lại là 01 năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn).

Như vậy, sắp tới đây, nếu phương án 2 được lựa chọn, người dân có thể linh hoạt hơn trong việc áp dụng cách tính điện và có thể lựa chọn cách tính tiền điện có lợi nhất với mình. Trong khi đó, nếu phương án 1 được lựa chọn thì việc giãn khoảng cách giữa các bậc cũng tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn trong việc sử dụng điện của mình.

>> Chính phủ: Cơ bản không tăng giá điện trong năm 2020

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục