Sắp có quy định mới về thực hiện giá bán điện?

Hiện Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện.


Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 quy định như sau:

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Theo quy định này, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chỉ còn giá trị sử dụng đến hết 31/12/2022. Từ ngày 01/01/2023, thống nhất trên cả nước sẽ sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú để quản lý thông tin về cư trú của công dân và không cấp mới cũng như cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Do đó, sau ngày 01/01/2023, các thông tin về hộ khẩu thường trú, tạm trú của người dân sẽ được sử dụng bằng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú mà không phải bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Bởi vậy, các nội dung liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để tính định mức sử dụng điện sinh hoạt tại Thông tư 16/2014/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2018/TT-BCT cũng sẽ phải thay đổi để thống nhất với các quy định về việc khai tử sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

de xuat sua quy dinh ve thuc hien gia ban le dien sinh hoat

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định về thực hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt như sau:

STT

Nội dung hiện nay

Đề xuất

Bổ sung khoản 3 Điều 2 về giải thích từ ngữ

Không quy định

Bổ sung: Thông tin về cư trú là thông tin được xác định theo quy định tại Luật Cư trú và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Cư trú.

Sửa đổi khoản 2 Điều 10 về giá bán lẻ điện sinh hoạt

Xác định các hộ dùng điện dùng chung công tơ theo hộ khẩu riêng

Xác định các hộ dùng điện dùng chung công tơ theo thông tin về cư trú

Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 10 về giá bán lẻ điện sinh hoạt

Căn cứ vào sổ tạm trú để kê khai số người và tính là một hộ (04 người) sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt

Căn cứ vào nơi tạm trú trong Thông tin về cư trú để kê khai số người và tính là một hộ (04 người) sử dụng điện để áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt

Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 10 về giá bán lẻ điện sinh hoạt của người thuê nhà

Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm xuất trình sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn của người thuê nhà

Chủ nhà cho thuê có trách nhiệm cung cấp Thông tin về cư trú của người thuê nhà

Sửa đổi khoản 6 Điều 10 về giá bán lẻ điện sinh hoạt

Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến bên bán điện phải dịch chuyển thời điểm ghi chỉ số công tơ thì lượng điện sinh hoạt của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.

Trong trường hợp cấp điện mới sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng, thay đổi ngày ghi chỉ số ấn định trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó.

Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 12 về giá bán buôn điện nông thôn

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt nông thôn sau công tơ tổng là số hộ sử dụng điện có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác nhận của công an cấp xã.

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt nông thôn sau công tơ tổng là số hộ thường trú và tạm trú, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác định theo Thông tin về cư trú do đơn vị bán lẻ điện cung cấp […]

Bổ sung: Bên bán điện căn cứ theo Thông tin về cư trú do bên bán lẻ điện cung cấp đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ gia đình sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng

Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 12 về giá bán buôn điện nông thôn

Danh sách số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có) được Công an cấp xã xác nhận.

Thông tin về cư trú của số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có).

Bổ sung: Bên bán điện căn cứ Thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra và xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng.

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 13 về giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư sau công tơ tổng là số hộ sử dụng điện có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác nhận của công an cấp xã

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt khu tập thể, cụm dân cư sau công tơ tổng là số hộ thường trú và tạm trú, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác định theo Thông tin về cư trú do đơn vị bán lẻ điện cung cấp

Bổ sung: Bên bán điện căn cứ theo Thông tin về cư trú do bên bán lẻ điện cung cấp đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ gia đình sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng

Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 13 về giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

Danh sách số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có) được Công an cấp xã xác nhận.

Thông tin về cư trú của số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có).

Bổ sung: Bên bán điện căn cứ Thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra và xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng

Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 14 về giá bán buôn điện tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt sau công tơ tổng là số hộ có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác nhận của công an cấp xã

Số hộ sử dụng điện sinh hoạt tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt sau công tơ tổng là số hộ thường trú và tạm trú, thuộc phạm vi cung cấp điện của công tơ tổng được xác định theo Thông tin về cư trú do đơn vị bán lẻ điện cung cấp

Bổ sung: Bên bán điện căn cứ theo Thông tin về cư trú do bên bán lẻ điện cung cấp đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định số hộ gia đình sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng.

Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 14 về giá bán buôn điện tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt

Danh sách các hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có) được công an cấp xã xác nhận để tính toán hóa đơn tiền điện.

Thông tin về cư trú của số hộ tăng thêm hoặc giảm đi (nếu có).

Bổ sung: Bên bán điện căn cứ Thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra và xác định số hộ sử dụng điện thực tế sau công tơ tổng.

Có thể thấy, tất cả thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đều được thay thế bằng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Trên đây là đề xuất sửa quy định về thực hiện giá bán lẻ điện sinh hoạt để thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Đề xuất mới sẽ siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024?

Bộ Xây dựng đang đề xuất nhiều quy định liên quan đến nhà ở xã hội tại dự thảo Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong đó có nhiều quy định sẽ đề xuất siết điều kiện được mua nhà ở xã hội từ 01/7/2024. Vậy cụ thể là gì?