Dự kiến từ 2021, phí hòa giải tại Tòa án là 2 triệu đồng/vụ

Bộ Tài chính vừa đề xuất mức phí này tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.

Điều 4 dự thảo nêu rõ, các mức thu chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm:

- Chi hỗ trợ thù lao cho Hòa giải viên tại Tòa án và chi phí hành chính phục vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án là 02 triệu đồng.

- Chi phí đi lại, tiền ăn, thuê phòng nghỉ cho Hòa giải viên khi các bên thống nhất chọn nơi hòa giải, đối thoại ngoài trụ sở hoặc khi xem xét hiện trạng tài sản nằm ngoài phạm vi tỉnh nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết có trụ sở được xác định theo chế độ công tác phí trong nước đối với cán bộ, công chức;

- Chi phí thuê phiên dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại xác định theo quy định về chi phiên dịch với chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế hiện hành.

Từ 2021, phí hòa giải đối thoại tại Tòa án là 2 triệu đồng/vụ việc?
Từ 2021, phí hòa giải đối thoại tại Tòa án là 2 triệu đồng/vụ việc? (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, dự thảo Nghị định này cũng quy định mức thù lao tối đa dành cho Hòa giải viên. Mức thù lao này được trả theo hình thức khoán áp dụng với từng vụ việc cụ thể:

- Tối đa 1,5 triệu đồng/vụ việc với vụ việc được hòa giải thành, đối thoại thành;

- Tối đa 500.000 đồng/vụ việc nếu chấm dứt hòa giải, đối thoại mà các bên không đạt được thỏa thuận; một bên hoặc các bên không đồng ý tiếp tục hòa giải, đối thoại hoặc vắng mặt sau 02 lần thông báo hợp lệ...

Trong đó, tùy vào tính chất phức tạp của từng vụ việc, Tòa án nơi giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại quyết định mức chi thù lao cho Hòa giải viên theo từng vụ việc cụ thể đảm bảo không vượt mức chi tối đa nêu trên.

Việc trả thù lao cho Hòa giải viên được thực hiện sau khi vụ việc chấm dứt hòa giải, đối thoại.

Dự thảo này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

>> Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: 6 nội dung đáng chú ý nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất mới: Thêm nhiều trường hợp “độ xe” được miễn lập hồ sơ thiết kế

Đề xuất mới: Thêm nhiều trường hợp “độ xe” được miễn lập hồ sơ thiết kế

Đề xuất mới: Thêm nhiều trường hợp “độ xe” được miễn lập hồ sơ thiết kế

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sau đây là một số đề xuất mới về cải tạo ô tô xe máy.