NLĐ doanh nghiệp Nhà nước dôi dư sẽ được nghỉ hưu trước tuổi?

Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất chính sách cho NLĐ dôi dư trong doanh nghiệp Nhà nước như sau:

Đối tượng 1:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; có tên trong danh sách lao động trước 21/4/1998.

- Được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.

- Thuộc diện: Làm việc/không làm việc tại thời điểm sắp xếp lại; không thể bố trí việc làm; làm tại doanh nghiệp nông, lâm nghiệp khi sắp xếp lại không bố trí được việc làm và không được giao khoán đất, giao khoán rừng.

Đối tượng 2: Làm việc theo hợp đồng lao động, có tên trong danh sách lao động, được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp sắp xếp lại do giải thể, phá sản trước ngày 25/4/2002.

nld doi du trong doanh nghiep nha nuoc


Hai đối tượng này được hưởng chính sách như sau:

STT

Điều kiện

Chính sách

1

- Có tuổi thấp hơn từ tối thiểu đủ 01 năm đến tối đa đủ 05 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường.

Ví dụ: Năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 03 tháng và nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng thì người lao động trong trường hợp này phải có tuổi:

+ Lao động nam: Đủ 55 tuổi 03 tháng - 59 tuổi 03 tháng.

+ Lao động nữ: Đủ 50 tuổi 04 tháng - 54 tuổi 04 tháng.

- Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên

- Hưởng lương hưu.

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

- Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu.

- Hỗ trợ 0,4 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

2

- Có tuổi đời thấp hơn dưới 01 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường.

Ví dụ: Trong năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 59 tuổi 03 tháng và nữ là đủ 54 tuổi 04 tháng.

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

- Hưởng lương hưu.

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

- Hỗ trợ 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

3

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định trong điều kiện bình thường nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Được đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí.

4

Không đủ điều kiện hưởng các chế độ trên.

- Chấm dứt hợp đồng lao động.

- Người lao động dôi dư trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại do cổ phần hóa, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia tách:

+ Trợ cấp mất việc làm.

+ Hỗ trợ tiền bằng 0,05 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.

- Người lao động dôi dư trong doanh nghiệp do giải thế, phá sản:

+ Trợ cấp thôi việc.

+ Hỗ trợ tiền bằng 0,2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.

Đối tượng 3: Được hưởng trợ cấp mất việc làm

- Làm việc theo hợp đồng lao động; có tên trong danh sách lao động.

- Được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp do cổ phần hóa, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia tách từ 21/4/1998.

- Doanh nghiệp không bố trí được việc làm.

Đối tượng 4: Được hưởng trợ cấp thôi việc

- Làm việc theo hợp đồng lao động; có tên trong danh sách lao động.

- Được tuyển dụng lần cuối cùng vào doanh nghiệp thực hiện sắp xếp do giải thể, phá sản từ 26/4/2002 trở về sau.

Đối tượng 5: Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp

- Làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp do cổ phần hóa, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp; sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc giải thể, phá sản.

- Tại thời điểm sắp xếp lại, hết thời hạn ủy quyền mà doanh nghiệp không bố trí được việc làm.

STT

Điều kiện

Chính sách được hưởng

1

Tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước 26/4/2002.

Như đối tượng 1, đối tượng 2

2

Tuyển dụng lần cuối cùng từ ngày 21/4/1998 hoặc từ ngày 26/4/2002 trở về sau.

Như đối tượng 3, đối tượng 4

Trên đây là đề xuất chính sách cho NLĐ dôi dư trong doanh nghiệp Nhà nước. Những nội dung chưa được thể hiện trong bài viết, độc giả còn thắc mắc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Toàn bộ quy định về nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục