Tăng giảm cỡ chữ:

Tăng hệ số lương thấp nhất của giáo viên mầm non (dự kiến)

Nhằm đồng bộ quy định với Luật Giáo dục năm 2019 vừa có hiệu lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn, xếp lương giáo viên mầm non công lập với nhiều điểm đáng chú ý.


Sẽ không tuyển dụng giáo viên mầm non hạng IV?

Hiện nay, theo quy định mới nhất tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm:

- Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.04; có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;

- Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.05; có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

- Giáo viên mầm non hạng IV, mã số V.07.02.06; có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 về trình độ đào tạo chuẩn của giáo viên mầm non mới có hiệu lực từ 01/7/2020:

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên

Như vậy, những giáo viên có bằng trung cấp sư phạm trở lên tương đương giáo viên mầm non hạng IV hiện không đạt chuẩn theo yêu cầu mới. Do đó, những đối tượng này sẽ phải thực hiện nâng chuẩn trình độ theo lộ trình Chính phủ quy định.

Bởi những thay đổi này, yêu cầu phải có Thông tư mới hướng dẫn lại về chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Do đó, tại dự thảo Thông tư quy định chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có sự điều chỉnh.

Cụ thể, dự thảo bổ sung thêm chức danh nghề nghiệp hạng I và bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng IV với giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non.

Có thể thấy, quy định này hoàn toàn phù hợp và đồng bộ với quy định nêu tại Luật Giáo dục mới nhất đồng thời cũng tạo điều kiện cho việc bố trí, sắp xếp cũng như xếp lương cho các đối tượng này trong thời gian sắp tới.

Với giáo viên mầm non hiện đang giữ hạng IV, mã số V.07.02.06 nêu tại Thông tư liên tịch số 20, dự thảo nêu rõ sẽ được bổ nhiệm vào chức danh giáo viên mầm non hạng III nếu đạt đủ tiêu chuẩn của hạng III nêu tại dự thảo này.

Đồng thời, giáo viên mầm non hạng IV thuộc đối tượng nâng chuẩn trình độ đào tạo sau khi đạt chuẩn trình độ đào tạo được bổ nhiệm vào hạng III mà không phải thi hoặc xét thăng hạng.

Song song với đó, Điều 11 dự thảo Thông tư cũng khẳng định:

Không tuyển dụng giáo viên mầm non hạng IV mà chỉ thực hiện tuyển dụng với giáo viên mầm non từ hạng III trở lên.

Như vậy, nếu dự thảo Thông tư này được thông qua thì sẽ không tuyển dụng mới giáo viên mầm non hạng IV và những đối tượng hiện đang giữ hạng IV nếu thực hiện xong nâng chuẩn trình độ, đạt chuẩn trình độ theo yêu cầu thì được thăng lên hạng III mà không phải thi hoặc xét.

tăng hệ số lương thấp nhất của giáo viên mầm non
Dự kiến tăng hệ số lương thấp nhất của giáo viên mầm non (Ảnh minh họa)

 

Tăng hệ số lương thấp nhất cho giáo viên mầm non đạt chuẩn?

Theo phân tích ở trên, dự thảo Thông tư quy định giáo viên mầm non đạt chuẩn được phân thành 03 hạng: Hạng III, hạng II, hạng I. Những giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn thì được xếp hạng IV.

Đồng thời, dự thảo này cũng hướng dẫn chi tiết cách xếp lương cho giáo viên của từng hạng như sau:

- Giáo viên mầm non hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0. Tương đương hạng III có hệ số lương từ 2,1 đến 4,89;

- Giáo viên mầm non hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1. Tương đương hạng II có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

- Giáo viên mầm non hạng I: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm A2.2. Tương đương hạng I có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38.

- Giáo viên chưa đạt chuẩn (hạng IV): Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B tương đương có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Do đó, theo quy định của dự thảo, giáo viên mầm non đạt chuẩn có hệ số lương thấp nhất là 2,1 (giáo viên mầm non hạng III) và hệ số lương cao nhất là 6,38 (giáo viên mầm non hạng I). Giáo viên chưa đạt chuẩn thì hưởng hệ số lương thấp nhất là 1,86 và cao nhất là 4,06.

Trong khi hiện nay, theo quy định của Thông tư liên tịch số 21, việc xếp lương của giáo viên mầm non được thực hiện như sau:

- Giáo viên mầm non hạng II: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 tương đương hệ số lương từ 2,34 đến 4,98;

- Giáo viên mầm non hạng III: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 tương đương hệ số lương từ 2,1 đến 4,89;

- Giáo viên mầm non hạng IV: Áp dụng hệ số lương của viên chức loại B tương đương hệ số lương từ 1,86 đến 4,06.

Có thể thấy, hiện nay, giáo viên mầm non có hệ số lương thấp nhất là 1,86 (giáo viên mầm non hạng IV) và hệ số lương cao nhất là 4,98 (giáo viên mầm non hạng II).

Nói tóm lại, nếu dự thảo được thông qua thì hệ số lương thấp nhất và cao nhất của giáo viên mầm non đạt chuẩn sẽ tăng hơn so với quy định hiện nay.

>> Danh sách các loại bằng cấp giáo viên nhất định phải có

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: giáo viên