Mới: Người dân có thể được giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Đây là nội dung hoàn toàn mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất tại dự thảo Nghị định sửa đổi 03 Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Người sử dụng đất liền kề sẽ được giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Cụ thể, khoản 11 Điều 2 dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Điều 49a Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:
 

1. Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được giao, cho thuê phải đảm bảo 05 nguyên tắc sau theo khoản :

- Ưu tiên sử dụng các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu vào mục đích công cộng.

Trường hợp không sử dụng được vào mục đích công công cộng thì giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề;

- Việc giao đất, cho thuê đất phải được thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp đã rà soát, công bố công khai và lấy ý kiến của người dân nơi có đất về mục đích sử dụng và việc giao, cho thuê các thửa đất này;

- Căn cứ vào đơn đề nghị giao đất, cho thuê đất của người sử dụng liền kề và phải được thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ;

- Sau khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, người sử dụng đất liền kề phải tiến hành hợp thửa đất theo quy định;

- Bảo đảm các quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Mới: Người dân có thể được giao đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu (Ảnh minh họa)
 

2. Điều kiện giao đất, cho thuê đất

Theo đó, thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được giao, cho thuê khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau đây:

1- Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Nếu mục đích sử dụng đất của thửa đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu không phù hợp theo quy hoạch của thửa đất có diện tích nhỏ diện tích tối thiểu chỉ giao, cho thuê đất đó khi người sử dụng đất liền kề có nhu cầu và có đủ điều kiện chuyển mục đích thửa đất đang sử dụng.

2- Đất dự kiến giao, cho thuê không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định;

3- Người đề nghị giao đất, thuê đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định;

4- Thửa đất của người sử dụng đất liền kề với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa phải đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>> Tra cứu toàn bộ Dự thảo mới nhất tại đây 

>> Đọc toàn bộ bài viết về các Dự thảo mới tại đây 

Hậu Nguyễn

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục