Lần đầu tiên có định nghĩa về tập trung, tích tụ đất đai

Tích tụ, tập trung đất đai đã xuất hiện nhiều trong các văn bản nhưng chưa từng có định nghĩa chính thức. Mới đây, dự thảo Nghị định về tập trung, tích tụ đất đai đã đưa ra 02 phương án để lấy ý kiến.

Tập trung, tích tụ đất đai là gì?

Lần đầu tiên tập trung, tích tụ đất đai có khái niệm rõ ràng, theo Điều 3 dự thảo có 02 phương án giải thích như sau:
 

Định nghĩa

Phương án 01

Phương án 02

Tập trung đất nông nghiệp

là việc tăng quy mô diện tích đất nông nghiệp thông qua hình thức liên kết, chuyển đổi hoặc thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác mà không làm thay đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế

là việc tăng quy mô về diện tích đất nông nghiệp thông qua các giao dịch mà không làm thay đổi quyền sử dụng đất của người sử dụng đất

Tích tụ đất nông nghiệp

là việc tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của những người sử dụng đất khác

là việc tăng diện tích đất nông nghiệp của người sử dụng đất thông qua hình thức nhận chuyển quyền sử dụng đất.

 

Phân biệt tập trung và tích tụ đất đai

Căn cứ vào định nghĩa nêu trên có thể thấy khác biệt giữa tập trung và tích tụ đất đai được thể hiện qua các yếu tố:

Tiêu chí

Tập trung đất đai

Tích tụ đất đai

Bản chất

Tập trung đất đai là sự liên kết nhiều mảnh đất của những người sử dụng đất khác nhau lại thành mảnh đất lớn hơn.

Tích tụ đất đai là quá trình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm tăng diện tích sử dụng đất.

Chuyển giao quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế vẫn không thay đổi.

Làm thay đổi chủ thể có quyền sử dụng đất từ nhiều người thành một người duy nhất.

Tính ổn định của chủ thể sử dụng đất

Người cho thuê đất sẽ không còn đất canh tác riêng nhưng

vẫn còn quyền sử dụng đất.

Người tích tụ đất có quyền sử dụng đất lâu dài nên sẽ yên tâm hơn khi tập trung đầu tư và phát triển nông nghiệp

Tuy nhiên sẽ làm phát sinh một bộ phận nông dân mất quyền sử dụng đất.


>> Tra cứu toàn bộ Dự thảo mới nhất tại đây 

>> Đọc toàn bộ bài viết về các Dự thảo mới tại đây 

Hậu Nguyễn

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục