Viên chức nghỉ hưu muộn: 5 đề xuất mới nhất không thể bỏ qua

Bộ Nội vụ đang gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiện nay, mới chỉ có Nghị định quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn với cán bộ, công chức. Riêng viên chức thì Chính phủ mới ban hành 02 Nghị định là:

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP về việc kéo dài thời gian làm việc với giảng viên đủ tuổi;

- Nghị định số 40/2014/NĐ-CP về kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu với viên chức giữ chức danh khoa học, công nghệ.

Đồng thời, theo khoản 3 Điều 46 Luật Viên chức quy định:

Đơn vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với người hưởng chế độ hưu trí nếu đơn vị có nhu cầu và người hưởng chế độ hưu trí có nguyện vọng; trong thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, người đó được hưởng một số chế độ, chính sách cụ thể về cơ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn do Chính phủ quy định

Như vậy, sau khi nghỉ hưu, ngoài viên chức là giảng viên và người có chức danh khoa học, công nghệ thì viên chức nói chung chỉ được ký hợp đồng vụ, việc với đơn vị sự nghiệp công lập và được hưởng thù lao theo hợp đồng cũng như một số chế độ, chính sách về cơ ché quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên môn.

Do đó, tại dự thảo này, Bộ Nội vụ đề xuất một số nội dung như sau:


1. Viên chức nào được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn?

Viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

- Người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư;

- Người giữ chức danh nghề nghiệp hạng I có học vị Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

- Người làm trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù của ngành y tế như giám định viên pháp y hoặc pháp y tâm thần.


2. Viên chức được nghỉ hưu muộn ở độ tuổi bao nhiêu?

Viên chức chỉ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường, cụ thể:

Viên chức nam

Viên chức nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2022

65 tuổi 6 tháng

2022

60 tuổi 8 tháng

2023

65 tuổi 9 tháng

2023

61 tuổi

2024

66 tuổi

2024

61 tuổi 4 tháng

2025

66 tuổi 3 tháng

2025

61 tuổi 8 tháng

2026

66 tuổi 6 tháng

2026

62 tuổi

2027

66 tuổi 9 tháng

2027

62 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

67 tuổi

2028

62 tuổi 8 tháng

2029

63 tuổi

2030

63 tuổi 4 tháng

2031

63 tuổi 8 tháng

2032

64 tuổi

2033

64 tuổi 4 tháng

2034

64 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

65 tuổi

3. Điều kiện viên chức được nghỉ hưu muộn là gì?

- Chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý và không giữ chức vụ quản lý, không bảo lưu phụ cấp chức vụ quản lý từ ngày có quyết định kéo dài thời gian công tác kể từ khi đến thời điểm nghỉ hưu.

- Nếu có nguyện vọng nghỉ việc hoặc nghỉ hưu thì báo cấp có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết chế độ.

- Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.

- Làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ quản lý, không bảo lưu phụ cấp chức vụ nếu:

+ Đủ sức khoẻ.

+ Đang không bị xem xét kỷluaajt, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành kỷ luật Đảng, chính quyền.

+ Có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

+ Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

+ Được cấp có thẩm quyền đồng ý và quyết định.

de xuat moi ve vien chuc nghi huu muon


4. Viên chức được nghỉ hưu muộn theo trình tự nào?

Bước 1: Viên chức đáp ứng điều kiện, làm đơn đề nghị bằng văn bản, gửi cấp có thẩm quyền trước khi nghỉ hưu ít nhất 06 tháng.

Bước 2: Cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá điều kiện.

Bước 3: Cấp có thẩm quyền gửi quyết định viên chức được nghỉ hưu muộn đến các cơ quan, tổ chức có liên quan trước thời điểm viên chức nghỉ hưu ít nhất 03 tháng.


5. Chế độ, chính sách cho viên chức nghỉ hưu muộn

- Vẫn được xác định là viên chức trong tổng số người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Được hưởng lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và các chế độ, chính sách khác.

Trên đây là đề xuất mới về viên chức nghỉ hưu muộn của Bộ Nội vụ. Có thể thấy, đề xuất này đã góp phần thống nhất quy định về tuổi nghỉ huu và các trường hợp liên quan của viên chức với các đối tượng cán bộ, công chức cũng như người lao động.

Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Khi nào viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu?

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục