Công chức ở vị trí nào được đề xuất làm lãnh đạo, quản lý?

Quy định về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.


Đề xuất 133 vị trí bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Về nguyên tắc xác định vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý, khoản 1 Điều 3 dự thảo căn cứ vào Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức. Cụ thể, việc xác định vị trí việc làm của công chức dựa vào các điều kiện:

- Tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật về vị trí việc làm, quản lý cũng như sử dụng biên chế công chức.

- Việc xác định vị trí việc làm phải đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cũng như cơ cấu của cơ quan, tổ chức.

- Thống nhất, đồng bộ giữa các yếu tố: Vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, sử dụng, quản lý biên chế công chức.

- Đảm bảo khoa học, khách quan, công khai, công bằng, minh bạch cũng như dân chủ và phải phù hợp với thực tiễn.

- Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng công chức trong cơ quan, tổ chức.

Theo đó, ban hành kèm theo phụ lục của dự thảo là danh mục 133 vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý của:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ (35 vị trí); của cơ quan thuộc Chính phủ (10 vị trí); của Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia (08 vị trí); của các Hội đặc thù (03 vị trí).

- Ở cấp tỉnh (26 vị trí); ở cấp huyện (06 vị trí).

- Thuộc ngành, lĩnh vực (34 vị trí); đặc thù thuộc ngành, lĩnh vực (09 vị trí).

- Chức danh trợ lý, thư ký (02 vị trí).

Tuy nhiên, các vị trí việc làm này không bao gồm 15 vị trí sau đây:

- Bộ trưởng và tương đương.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh; cấp huyện.

- Trưởng ban và Phó Trưởng ban thuộc HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, cấp huyện.

- Chuyên gia cao cấp; Chuyên gia.

Xem chi tiết các danh mục:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2022/06/09/de-xuat-vi-tri-viec-lam-cong-chuc-lanh-dao_0906172430.pdf

de xuat vi tri viec lam cong chuc lanh dao


Điều kiện bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý hiện đang được quy định cụ thể tại Điều 42 Nghị định 138/2020/NĐ-CP gồm:

- Đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về chức danh, chức vụ bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.

- Được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm (nhân sự tại chỗ) hoặc chức vụ tương đương (nguồn nhân sự từ nơi khác đến). Nếu cơ quan mới thành lập thì vấn đề này sẽ do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Hồ sơ, lý lịch cá nhân đã được xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập.

- Độ tuổi:

+ Đủ 05 năm công tác từ khi thực hiện bổ nhiệm: Công chức được bổ nhiệm lần đầu hoặc được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.

+ Tuổi bổ nhiệm đủ một nhiệm kỳ: Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm của chức vụ lãnh đạo, quản lý dưới 05 năm theo pháp luật chuyên ngành và theo cơ quan có thẩm quyền.

- Không tính tuổi bổ nhiệm: Điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ.

- Có đủ sức khoẻ.

- Không đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ, không đang trong thời hạn bị kỷ luật hoặc liên quan đến kỷ luật.

Xem thêm…

Trên đây là đề xuất vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục