Nhiều khoản trợ cấp của dân quân tự vệ sẽ tăng mạnh từ 01/7/2023?

Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ điều chỉnh hàng loạt khoản trợ cấp của dân quân tự vệ áp dụng từ ngày 01/7/2023 tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với dân quân tự vệ.

Đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 01/7/2023​

Hiện nay, tại Nghị định 72/2020/NĐ-CP, các chế độ phụ cấp của dân quân tự vệ đang được hưởng theo số tiền cụ thể hoặc căn cứ vào mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng để đưa ra số tiền cụ thể gồm các loại trợ cấp, phụ cấp:

- Phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ nêu tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

- Phụ cấp hàng tháng cho thôn đội trưởng dân quân tự vệ nêu tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 72.

- Trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình nêu tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 72 hiện hành.

- Mức hưởng khi không tham gia bảo hiểm xã hội nhưng bị tai nạn tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 72.

- Trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí khi bị chết do tai nạn tại điểm b khoản 3 Điều 15 Nghị định 72.

- Trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí khi chết do ốm đau tại điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định 72.

Tuy nhiên, việc áp dụng mức tiền cụ thể hoặc mức tiền cụ thể theo lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng đã không còn phù hợp khi sắp tới đây, từ 01/7/2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Do đó, dự thảo Nghị định đã sửa đổi theo hướng đề xuất trợ cấp, hỗ trợ, mức hưởng của dân quân tự vệ theo hệ số của mức lương cơ sở nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tượng này.

Đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 01/7/2023
Đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 01/7/2023 (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đề xuất như sau:

STT

Khoản trợ cấp

Hiện nay

Dự thảo

1

Phụ cấp chức vụ chỉ huy dân quân tự vệ

1.1

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

357.600 đồng

0,24 mức lương cơ sở

1.2

- Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

- Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức;

- Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn;

- Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn;

- Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực;

- Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội Dân quân tự vệ cơ động

327.800 đồng

0,22 mức lương cơ sở

1.3

- Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó tiểu đoàn;

- Phó Hải đoàn trưởng, Chính trị viên phó hải đoàn;

- Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội dân quân thường trực;

- Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội Dân quân tự vệ cơ động

312.900 đồng

0,21 mức lương cơ sở

1.4

- Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội;

- Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội;

- Trung đội trưởng dân quân cơ động, Trung đội trưởng dân quân thường trực

298.000 đồng

0,2 mức lương cơ sở

1.5

Thôn đội trưởng

178.800 đồng và hưởng thêm:

  • Kiêm nhiệm tiểu đội trưởng: 29.800 đồng.
  • Kiêm nhiệm trung đội trưởng dân quân tại chỗ: 35.760 đồng
  • Chỉ tổ chức tổ dân quân tịa chỗ: 29.800 đồng

0,12 mức lương cơ sở và hưởng thêm:

  • Kiêm nhiệm tiểu đội trưởng: 50% phụ cấp chức vụ tiểu đội trưởng.
  • Kiêm nhiệm trung đội trưởng dân quân tại chỗ: 50% phụ cấp chức vụ trung đội trưởng.
  • Chỉ tổ chức tổ dân quân tịa chỗ: 50% phụ cấp chức vụ của tiểu đội trưởng.

1.6

- Phó Đại đội trưởng, Chính trị viên phó đại đội;

- Phó Hải đội trưởng, Chính trị viên phó hải đội

223.500 đồng

0,15 mức lương cơ sở

1.7

- Trung đội trưởng;

- Tiểu đội trưởng dân quân thường trực

178.800 đồng

0,12 mức lương cơ sở

1.8

Tiểu đội trưởng, Thuyền trưởng, Khẩu đội trưởng

149.000 đồng

0,10 mức lương cơ sở

2

Phụ cấp hàng tháng cho thôn đội trưởng dân quân tự vệ

≤ 745.000 đồng

≤ 0,5 mức lương cơ sở.

3

Trợ cấp một lần cho dân quân thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình

2,98 triệu đồng/mỗi năm phục vụ.

Nếu có tháng lẻ thì tính như sau:

- Dưới 01 tháng: Không được trợ cấp.

- Từ 01 - 06 tháng: 1,49 triệu đồng.

- Từ 07 - 11 tháng: 2,98 triệu đồng.

02 tháng lương cơ sở/mỗi năm phục vụ.

Nếu có tháng lẻ thì tính như sau:

- Dưới 01 tháng: Không được trợ cấp.

- Từ 01 - 06 tháng: 01 tháng lương cơ sở.

- Từ 07 - 11 tháng: 02 tháng lương cơ sở.

4

Mức hưởng khi bị tai nạn làm giảm khả năng lao động 5% nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội

- Hưởng 7,45 triệu đồng.

- Cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng.

- Được hưởng 05 tháng lương cơ sở.

- Sau đó, cứ suy giảm 1% thì được hưởng thêm 0,5 tháng lương cơ sở.

5

Trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí khi chết do tai nạn

Thân nhân hưởng: 53,64 triệu đồng;

- Người lo mai táng: 14,9 triệu đồng;

- Thân nhân: 36 tháng lương cơ sở;

- Người lo mai táng: 10 tháng lương cơ sở.

6

Trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí khi chết do ốm đau

- Thân nhân: 7,45 triệu đồng.

- Người lo mai táng: 14,9 triệu đồng.

Thân nhân: 05 tháng lương cơ sở.

- Người lo mai táng: 10 tháng lương cơ sở.

Dân quân tự vệ sẽ có thêm tiền ăn khi làm nhiệm vụ

Ngoài đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 01/7/2023, dân quân tự vệ cụ thể là Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã còn được bổ sung tiền ăn cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại Điều 8 Nghị định 72 năm 2020.

Cụ thể, đối tượng này được hưởng tiền ăn mỗi ngày bằng 50% mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan binh sĩ bộ binh tại ngũ trong quân đội khi trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn, chỉ huy đơn vị dân quân làm nhiệm vụ.

Mức hưởng phụ cấp hằng tháng của thôn đội trưởng được sửa từ không thấp hơn 745.000 đồng thành không thấp hơn 0,5 mức lương cơ sở.

Trên đây là đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 01/7/2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục