Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố sẽ được nhân đôi niềm vui từ 01/7/2023?

Nếu dự thảo về Nghị định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thông qua, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ đón nhiều niềm vui.

Đề xuất tăng phụ cấp cho Trưởng thôn từ 01/7/2023​

Theo khoản 2 Điều 34 dự thảo Nghị định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được tăng mức khoán hệ số phụ cấp so với quy định đang áp dụng tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Trong đó, khoản 1 Điều 13 Thông tư 04/2012/TT-BNV quy định, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, sẽ được Hội đồng nhân dân quyết định mức phụ cấp hàng tháng được hưởng.

Cụ thể, theo dự thảo, mức phụ cấp Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được khoán căn cứ vào quỹ khoán phụ cấp từ ngân sách Trung ương trong đó bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế:

  • Với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên hoặc tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn hoặc tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hoặc thuộc xã biên giới, hải đảo: Khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.
  • Thôn, tổ dân phố còn lại, không thuộc trường hợp trên: Khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Trong khi đó, quy định hiện nay đang nêu mức khoán quỹ phụ cấp cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đang áp dụng như sau:

  • Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (do cơ quan có thẩm quyền quyết định); thuộc xã biên giới, hải đảo: Mức khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.
  • Các thôn, tổ dân phố còn lại: Mức khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở.

Có thể thấy, so với quy định hiện nay, dự thảo đã tăng mức khoán quỹ phụ cấp cho Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn từ 1,0 đến 1,5 lần mức lương cơ sở.

Đề xuất này có thể thấy đã giải quyết được phần nào khó khăn của đối tượng này bởi thực tế, mức khoán quỹ phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố về cơ bản so với mặt bằng chung thu nhập của người lao động khác trên địa bàn là thấp.

Đề xuất tăng phụ cấp cho Trưởng thôn từ 01/7/2023
Đề xuất tăng phụ cấp cho Trưởng thôn từ 01/7/2023 (Ảnh minh hoạ)

Từ 01/7/2023, phụ cấp Trưởng thôn tăng do tăng lương cơ sở

Do việc tăng hệ số việc khoán quỹ phụ cấp từ 1,0 đến 1,5 lần mức lương cơ sở theo dự thảo dự kiến sẽ áp dụng từ 01/7/2023 nên Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố đã được tăng mức phụ cấp so với quy định hiện nay.

Ngoài ra, ngày 01/7/2023 cũng là thời điểm tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị quyết số 69/2022/QH15.

Theo đó, trước ngày 01/7/2023, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố chỉ được hưởng mức khoán quỹ phụ cấp theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Nhưng từ 01/7/2023 trở đi, mức khoán quỹ phụ cấp này sẽ được tăng thêm 310.000 đồng/tháng tương đương 1,8 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, mức tăng phụ cấp của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố từ 01/7/2023 dự kiến sẽ như sau:

Đơn vị: triệu đồng/tháng

Đối tượng

Mức khoán

Hệ số

Đến 30/6/2023

Hệ số

Từ 01/7/2023

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

- Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (do cơ quan có thẩm quyền quyết định);

- Thôn thuộc xã biên giới, hải đảo

5,0

7,45

6,0

10,8

Các thôn, tổ dân phố còn lại

3,0

4,47

4,5

8,1

Như vậy, nhìn vào bảng này, có thể thấy, từ 01/7/2023, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố sẽ được nhận mức phụ cấp cao hơn trước đây nhiều bởi theo dự thảo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ có không quá 03 chức danh được hưởng phụ cấp hàng tháng là:

- Bí thư chi bộ.

- Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố.

- Trưởng ban công tác Mặt trận.

Đồng thời, căn cứ vào quỹ phụ cấp nêu trên (gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế) được khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố và đặc thù của từng thôn, tổ dân phố cũng như yêu cầu quản lý, nguồn kinh phí ngân sách chi cho cải cách tiền lương của địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng nhân nhân dân:

- Mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố)… nhằm khuyến khích các đối tượng này nâng cao trình độ chuyên môn.

- Việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Ngoài ra, nếu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì còn được cấp tài liệu, hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập.

Trên đây là giải đáp chi tiết về việc đề xuất tăng phụ cấp cho Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố từ 01/7/2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(33 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục