Đề xuất mới về các đối tượng tinh giản biên chế

Đề xuất mới về tinh giản biên chế vừa được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại Nghị định quy định về tinh giản biên chế. Cụ thể đối tượng nào, độc giả xem chi tiết tại bài viết dưới đây.
Ai được tinh giản biên chế theo đề xuất mới nhất?
Ai được tinh giản biên chế theo đề xuất mới nhất? (Ảnh minh hoạ)

Đề xuất mới về các đối tượng tinh giản biên chế được Bộ Nội vụ trình bày cụ thể tại Điều 4 dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế gồm:

Trường hợp

Đề xuất

Hiện nay

1

Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

1.1

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, nhân sự hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ.

Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, nhân sự hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

1.2

Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không sắp xếp, bố trí được việc khác.

Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm nhưng không sắp xếp, bố trí được việc khác.

1.3

Chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Không bố trí được vị trí khác phù hợp; Không thể đào tạo lại để chuẩn hoá đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế, cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

- Chưa đạt chuẩn trình độ, không bố trí được vị trí khác phù hợp, không đào tạo lại để chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế, cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

1.4

Không quy định

Do chuyên ngành đào tạo không phù hợp vị trí việc làm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không thể bố trí việc làm khác hoặc được bố trí nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản và được đồng ý.

1.5

Có 02 năm liên tiếp liền kề thời điểm xét tinh giản, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể sắp xếp việc làm khác hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản và được đồng ý.

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản, cán bộ, công chức có 01 năm được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm phù hợp khác hoặc tại thời điểm xét tinh giản biên chế không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản và được cơ quan đồng ý.

1.6

Có hai năm liên tiếp liền kề, tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có hai năm liên tiếp liền kề có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ, 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không bố trí được việc làm phù hợp khác hoặc tại thời điểm xét tinh giản không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

1.7

Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế mà trong từng năm có tổng ngày nghỉ làm việc bằng/cao hơn ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của bệnh viện và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau hoặc năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản có tổng ngày nghỉ bằng/cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, cá nhân tự nguyện tinh giản và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

Tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 02 năm liên tiếp liền kề mà từng năm có tổng số ngày nghỉ bằng/cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của bệnh viện và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau hoặc tại thời điểm xét tinh giản biên chế trong năm trước liền kề có tổng số ngày nghỉ bằng/cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của bệnh viện và cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau nhưng cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế, được cơ quan đồng ý.

1.8

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo thôi giữ chức vụ do sắp xếp bộ máy tổ chức, đơn vị hành chính, tự nguyện tinh giản và được cơ quan đồng ý.

Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

1.9

Trong thời gian bị kỷ luật (khiển trách hoặc cảnh cáo), cá nhân tự nguyện tinh giản và được đồng ý.

Không quy định

2

Người đã là cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển giữ chức vụ chủ chốt tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc trường hợp (1), (6), (7) ở trên.

Người đã là cán bộ, công chức, viên chức được điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế, gnana sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí trả lương nếu thuộc trường hợp (5), (6), (7) ở trên.

3

Người đã là cán bộ, công chức được cử quản lý/đại diện theo uỷ quyền phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

Người đã là cán bộ, công chức được cử quản lý/đại diện theo uỷ quyền phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà dôi dư do cơ cấu lại doanh nghiệp đó.

4

Không quy định

Người ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại để thực hiện chế độ tự chủ.

5

Không quy định

Viên chức, người làm việc theo chế độ HĐLĐ không xác định thời hạn tại đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại để thực hiện chế độ tự chủ.

6

Không quy định

- Chủ tịch công ty, Tổng/Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên của công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu dôi dư khi cổ phần hoá, giao, bán, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc thành đơn vị sự nghiệp công lập;

- Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toản trưởng nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại.

Như vậy, so với quy định hiện nay tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP, nhiều đối tượng tinh giản biên chế đã bị bãi bỏ. Trên đây là đề xuất mới về các đối tượng tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục