Chuẩn bị “xóa sổ” hệ trung cấp sư phạm?

Dự kiến trong năm 2020, ngành sư phạm sẽ chỉ tuyển sinh đào tạo từ trình độ cao đẳng trở lên và không còn hệ trung cấp sư phạm.

Theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020), trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên như sau:

  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

  • Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

  • Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học; có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ;

  • Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
không tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm

Chuẩn bị “xóa sổ” hệ trung cấp sư phạm (Ảnh minh họa)
 

Theo đó, giáo viên ít nhất phải có trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên.

Để phù hợp với quy định đó, tên Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 06/2018 thành:

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Đồng thời, thay đổi cụm từ “trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên” thành từ “trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non”.

Như vậy, nếu dự thảo được thông qua thì sẽ không còn tuyển sinh trình độ trung cấp các ngành đào tạo giáo viên.

>> Tra cứu toàn bộ Dự thảo mới nhất tại đây

>> Đọc toàn bộ bài viết về các Dự thảo mới tại đây

Hậu Nguyễn
Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm