Sẽ cấp số định danh cá nhân cho người đã đăng ký khai sinh?

Hiện nay, số định danh cá nhân chỉ được cấp khi đăng ký khai sinh cho trẻ em, cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, sắp tới, người đã đăng ký khai sinh cũng được cấp số định danh cá nhân?


Thủ tục cấp số định danh cá nhân cho người đã đăng ký khai sinh

Theo Điều 15 Nghị định 137 năm 2015, Chính phủ chỉ quy định công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD thì được thu thập thông tin và chuyển đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi kiểm tra thông tin, cơ quan này sẽ cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan cấp thẻ CCCD.

Do đó, theo quy định hiện nay, công dân chỉ được cấp số định danh cá nhân trong trường hợp đã đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD mà chưa có quy định cấp cho người đã đăng ký khai sinh.

Có thể thấy, quy định này chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi sử dụng số định danh cá nhân cũng như bảo đảm quyền lợi cho công dân đã đăng ký khai sinh được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, mới đây, Chính phủ đã ban hành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 137 nêu trên. Trong đó, Chính phủ bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh.

Về việc cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh, dự thảo quy định cụ thể trình tự, thủ tục như sau:

* Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân

Bước 1: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 2: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về việc đã xác lập số định danh cá nhân và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nếu thông tin của công dân chưa đầy đủ, cũng tại văn bản thông báo này, công dân sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin cho cơ quan Công an nơi mình cư trú để cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

* Công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính

Bước 1: Công dân đăng ký lại hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính đã được xác định lại.

Bước 2: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân đó.

Bước 3: Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

Theo thủ tục nêu trên, công dân sẽ được thông báo về số định danh cá nhân và các thông tin của mình hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong khi hiện nay, việc cấp mã số định danh chỉ được chuyển giữa cơ quan cấp thẻ CCCD và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, nếu thông tin chưa đầy đủ, công dân còn được chủ động bổ sung và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để cập nhật, chỉnh sửa.

Như vậy, việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo dự thảo này đã được quy định cụ thể, chi tiết hơn cũng như đầy đủ hơn. Không chỉ công dân đã đăng ký thường trú và cấp thẻ CCCD mà công dân đã đăng ký khai sinh, xác định lại giới tính cũng được cấp số định danh cá nhân.

Sẽ cấp số định danh cá nhân cho người đã đăng ký khai sinh?
Sẽ cấp số định danh cá nhân cho người đã đăng ký khai sinh? (Ảnh minh họa)


Thêm 2 cách để biết thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Không chỉ sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp số định danh cá nhân cho công dân đã đăng ký khai sinh, đã xác định lại giới tính mà một trong những nội dung đáng chú ý nêu tại dự thảo này là bổ sung thêm hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài hình thức khai thác bằng văn bản yêu cầu gửi đến cơ quan Nhà nước đã được nêu tại Điều 10 Nghị định 137 thì dự thảo đã bổ sung và quy định chi tiết 02 hình thức nữa là thông qua dịch vụ viễn thông và qua cổng thông tin điện tử.

* Qua dịch vụ viễn thông

- Có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện qua tổng đài;

- Được khai thác các thông tin như: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; quan hệ với chủ hộ; họ, chữ đệm, tên của chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình.

* Qua cổng thông tin điện tử

- Sử dụng số định danh cá nhân để thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự qua Cổng thông tin điện tử;

- Các thông tin được khai thác gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quê quán; nơi thường trú; nơi tạm trú; nơi ở hiện tại; quan hệ với chủ hộ; họ, chữ đệm, tên của chủ hộ và các thành viên trong hộ gia đình.

Như vậy, công dân khi muốn khai thác thông tin về bản thân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì ngoài trường hợp gửi văn bản đến cơ quan Nhà nước thì có thể thực hiện các hình thức linh hoạt hơn bằng cách gửi tin nhắn, gọi tổng đài hoặc thông qua Cổng thông tin điện tử.

Nói tóm lại, nếu dự thảo này được thông qua, công dân sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc cấp số định danh cá nhân cũng như khai thác thông tin của chính bản thân mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

>> 5 điều có thể bạn chưa biết về số định danh cá nhân

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục