Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (2/1 trang)
01

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố lần 1

Ngày cập nhật: 20/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (năm 2019)

Ngày cập nhật: 03/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư ban hành quy định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp học mầm non, phổ thông

Ngày cập nhật: 13/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày cập nhật: 17/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần 3

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công

Ngày cập nhật: 27/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngày cập nhật: 26/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định về cách xác định sản phẩm, hàng hóa là sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 02/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua