Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 13/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày cập nhật: 02/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia lần 1

Ngày cập nhật: 11/09/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (năm 2019)

Ngày ban hành: 28/04/2019
Ngày cập nhật: 03/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày cập nhật: 13/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày cập nhật: 07/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông lần 2

Ngày cập nhật: 03/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua