Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 26/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày cập nhật: 17/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày cập nhật: 30/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 07/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định quy định về việc cung cấp dịch vụ số của cơ quan nhà nước

Ngày cập nhật: 14/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày cập nhật: 30/08/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) lần 2

Ngày cập nhật: 04/02/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 1

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 13/09/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua