Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm

Ngày cập nhật: 20/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỉ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 04/09/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên lần 2

Ngày cập nhật: 17/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu lần 1

Ngày cập nhật: 05/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non

Ngày cập nhật: 03/08/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025 lần 1

Ngày cập nhật: 29/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 03/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua