Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập lần 2

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 1

Ngày cập nhật: 27/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 24/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày cập nhật: 03/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập lần 2

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2

Ngày cập nhật: 12/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu lần 1

Ngày cập nhật: 05/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập

Ngày cập nhật: 18/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua