Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày cập nhật: 11/03/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày cập nhật: 13/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lần 3

Ngày cập nhật: 07/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày cập nhật: 07/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

Ngày cập nhật: 02/03/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Ngày cập nhật: 06/04/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày cập nhật: 30/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị lần 2

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
Quang cao