Dự thảo mới

Tìm thấy 411 dự thảo (1/21 trang)
01

Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 14/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh về khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế và mỹ phẩm

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường lần 2

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định về y tế học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày cập nhật: 13/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại “Đơn vị học tập” lần 1

Ngày cập nhật: 12/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 12/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày cập nhật: 09/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Ngày cập nhật: 09/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngày cập nhật: 09/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu lần 2

Ngày cập nhật: 08/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày cập nhật: 07/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định cấp Giấy chứng sinh

Ngày cập nhật: 07/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và gọi điện

Ngày cập nhật: 07/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày cập nhật: 07/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán quản lý dự án đầu tư áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 07/08/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua