Dự thảo đã thông qua

Dự thảo đã thông qua

Tìm thấy 8 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
02

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) lần 8

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
03

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ lần 2

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
04

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
05

Dự thảo Luật Kiến trúc lần 4

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
06

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia lần 4

Ngày cập nhật: 03/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
07

Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
08

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ngày cập nhật: 18/04/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
Vui lòng đợi