Dự thảo đã thông qua

Dự thảo đã thông qua

Tìm thấy 38 dự thảo (1/2 trang)
01

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều lần 5

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
02

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) năm 2019

Ngày cập nhật: 17/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
03

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án lần 5

Ngày cập nhật: 16/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020

Ngày cập nhật: 10/06/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
05

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày cập nhật: 27/04/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm lần 2

Ngày cập nhật: 20/03/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
08

Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày cập nhật: 11/03/2020
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
09

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lần 2

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
10

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần 5

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
11

Dự thảo Luật Chứng khoán lần 6

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
12

Dự thảo Luật Thư viện lần 8

Ngày cập nhật: 04/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
13

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (năm 2019) lần 7

Ngày cập nhật: 30/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
14

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 lần 6

Ngày cập nhật: 29/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
15

Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam lần 5

Ngày cập nhật: 28/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
16

Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 22/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
17

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần 4

Ngày cập nhật: 22/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội lần 2

Ngày cập nhật: 21/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo lần 1

Ngày cập nhật: 01/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
20

Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên lần 5

Ngày cập nhật: 12/09/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
Vui lòng đợi