dự án luật

Lọc bài viết theo:

Có tới 15 luật được trình thông qua vào năm 2020 02/07/2019

Ngày 11/6/2019, Quốc hội ban hành Nghị quyết 78/2019/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Quốc hội khóa XIV thông qua 07 Luật tại kỳ họp thứ 7 01/07/2019

Đây là nội dung nổi bật của Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019.

Ý kiến của Chính phủ về Luật Cán bộ, công chức sửa đổi  20/03/2019

Ngày 19/3/2019 vừa qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2019.

9 dự án luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6  20/11/2018

Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 22,5 ngày, từ ngày 22/10/2018 và sẽ bế mạc vào ngày hôm nay (20/11/2018). Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 05 dự án luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này.

Những Luật nào sắp được Quốc hội thông qua? 24/05/2018

Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 21/5 – 15/6. Trong Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua nhiều dự án luật quan trọng.