đối tượng ưu tiên

Lọc bài viết theo:

Quy định mới về đối tượng được ưu tiên tuyển dụng công chức 03/12/2020

Tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 có nhiều quy định mới về đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức.