đòi nợ thuê

Lọc bài viết theo:

Đi đòi nợ thuê phải mặc đồng phục, đeo thẻ? 03/06/2019

Đây là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.