Đổi đất

Lọc bài viết theo:

Có được đổi đất thổ cư không? Thủ tục đổi thế nào? 24/11/2022

Hộ gia đình, cá nhân đổi đất cho nhau nhằm tạo thuận lợi trong việc đi lại, sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải loại đất nào cũng được đổi mà chỉ áp dụng đối với một số loại đất nhất định. Vậy, có được đổi đất thổ cư không, nếu có thủ tục thực hiện thế nào?