Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào?

Vốn là yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong đó, vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu là các khái niệm thường xuyên được đề cập. Vậy hai loại vốn này khác nhau như thế nào?

Vốn điều lệ là gì? Vốn chủ sở hữu là gì?

Định nghĩa vốn điều lệ được nêu tại khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020:

34. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Hiện nay, không có giới hạn nào cho việc đăng ký vốn điều lệ. Tuy nhiên, vẫn có một số ngành, nghề đặc thù đòi hỏi phải đăng ký vốn điều lệ ở mức nhất định thì mới đủ điều kiện kinh doanh.

Căn cứ Điều 34 Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ có thể là Đồng Việt Nam, vàng, quyền sử dụng đất, ngoại tệ tự do chuyển đổi, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật hay các loại tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Ngoài ra, nếu muốn tăng, giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đối với vốn chủ sở hữu, Luật Doanh nghiệp không có quy định cụ thể cũng như giải thích rõ ràng.

Vốn chủ sở hữu thường được hiểu là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp và các thành viên trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc các cổ đông trong các công ty cổ phần. Đồng thời, là phần tài sản thuần của doanh nghiệp hay phần còn lại sau khi lấy tổng tài sản trừ đi nợ phải trả.

Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn điều lệ, lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác. Thông thường, vốn chủ sở hữu có thể tồn tại ở dạng vốn góp, lợi nhuận kinh doanh, chênh lệch đánh giá tài sản...

von dieu le và von chu so huu
Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào? (Ảnh minh họa)

Phân biệt vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Bản chất

Là khoản tài sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm cả vốn điều lệ và lợi nhuận trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh thu lại được.

Là khoản tài sản mà chủ sở hữu và các thành viên đóng góp, được ghi trong điều lệ doanh nghiệp.

Về cơ chế hình thành

Vốn chủ sở hữu có thể hình thành từ ngân sách Nhà nước, do doanh nghiệp bỏ ra hoặc do góp vốn cổ phần, bổ sung từ lợi nhuận để lại hoặc từ những nguồn thu khác của doanh nghiệp

Vốn điều lệ được hình thành dựa trên số vốn do các thành viên và chủ sở hữu đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ doanh nghiệp.

Nghĩa vụ nợ

Vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không phải là một khoản nợ.

Vốn điều lệ có thể được coi là một khoản nợ khi doanh nghiệp phá sản.

Về ý nghĩa

Vốn chủ sở hữu phản ánh tình hình tăng, giảm các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn trong doanh nghiệp.

Vốn điều lệ là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các nhà đầu tư, cá nhân tổ chức góp vốn.

Vốn điều lệ là nguồn vốn đầu tư quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp và là cơ sở để phân chia lợi nhuận và rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.

Trên đây là một số thông tin giải thích về: Vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu khác nhau như thế nào? Nếu cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, độc giả vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192  để được tư vấn.

>> Vốn điều lệ là gì? Cần lưu ý gì khi đăng ký vốn điều lệ?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục