7 việc kế toán, nhân sự cần làm ngay sau nghỉ lễ 30/4 - 01/5

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5, chậm nhất là trong ngày 04/5/2023, kế toán, nhân sự phải làm ngay các công việc dưới đây để không bị phạt.

1. Khai thuế giá trị gia tăng Quý I/2023

Điều 44 Luật Quản lý thuế năm 2019 quy định thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quy định:

- Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Theo đó:

- Trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tháng 3/2023 là ngày 20/4/2023;

- Trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế Quý I/2023 là ngày 30/4/2023 nhưng ngày 30/4/2023 là ngày nghỉ lễ (cùng với dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Quốc tế lao động) nên thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng được lùi đến ngày làm việc tiếp sau nghỉ lễ là ngày 04/5/2023.

Xem thêm: Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý

Công việc kế toán nhân sự cần làm ngay sau nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2023
Công việc kế toán nhân sự cần làm ngay sau nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2023 (Ảnh minh họa)

2. Khai thuế thu nhập cá nhân Quý I/2023 (nếu phát sinh khấu trừ thuế)

Trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo quý mà có phát sinh khấu trừ thuế của người lao động trong quý thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo đó, thời hạn khai và nộp thuế thu nhập cá nhân Quý I/2023 (nếu có phát sinh khấu trừ thuế của người lao động) chậm nhất là ngày 04/5/2023. Trường hợp Quý I/2023 không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Cụ thể, điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022 quy định trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế như sau:

Điều 7. Hồ sơ khai thuế

[...]

3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

[…]

e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân theo khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 và khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định như sau:

- Trường hợp khai thuế theo tháng: Chậm nhất là thứ Năm ngày 20/4/2023.

- Trường hợp khai thuế theo quý: Chậm nhất là vào ngày 30/4/2023, nhưng ngày này rơi vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động vì vậy hạn chót được tính là ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ lễ, tức là vào thứ Năm ngày 04/5/2023.

3. Tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2023

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Vì dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 kéo dài từ ngày 29/4/2023 - hết ngày 03/5/2023 nên thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2023 sẽ là ngày làm việc tiếp theo kỳ nghỉ lễ là thứ Năm ngày 04/5/2023.

Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2023 là 04/5/2023
Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I/2023 là 04/5/2023 (Ảnh minh họa)

Theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP:

- Doanh nghiệp phải tự xác định xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi công ty đóng trụ sở chính).

Đối với công ty thuộc diện phải lập báo cáo tài chính quý thì xác định số tiền thuế tạm nộp dựa vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế.

- Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

LƯU Ý: Nghị định 12/2023/NĐ-CP gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN cho một số đối tượng. Cụ thể: Tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023

4. Khai thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Quý I/2023

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP phải nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Mà kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm nay kéo dài từ ngày 29/4/2023 - hết ngày 03/5/2023 nên thời hạn khai thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai sẽ là ngày 04/5/2023.

5. Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2023

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH năm 2017 hằng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích nộp tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho người lao động.

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023
Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, thời hạn đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 30/4/2023 (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp). Tuy nhiên, ngày cuối cùng của thời hạn rơi vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên hạn chót được tính là ngày 04/5/2023 (thứ Năm).

Doanh nghiệp có thể chuyển tiền trích đóng BHXH, BHYT và BHTN của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn tháng 4/2023

Theo Điều 5, khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thời hạn đóng kinh phí công đoàn là cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, theo đó, hạn chót đóng kinh phí công đoàn tháng 4/2023 cũng là vào thứ Năm, ngày 04/5/2023.

7. Thông báo về tính hình biến động lao động tháng 4/2023 (nếu có)

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

2. Trước ngày 03 hằng tháng, người sử dụng lao động phải thông báo theo Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư này với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).

Trường hợp trong tháng 4/2023, số lượng lao động làm việc tại công ty có thay đổi (tăng/giảm) thì công ty phải thông báo tình hình biến động lao động trước ngày 03/5/2023 cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi công ty đặt trụ sở chính. Tuy nhiên ngày 03/5/2023 là ngày nghỉ bù cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương nên thời hạn chậm nhất sẽ là ngày 04/5/2023.

Trên đây là những công việc kế toán nhân sự cần làm ngay sau nghỉ lễ 30/4 - 01/5. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ ngay tổng đài 0938.36.1919 các chuyên gia pháp lý của LuatVietnam sẽ hỗ trợ kịp thời.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục