Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Quý I năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Thông báo 123/TB-VPCP

Thông báo 123/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị giao ban công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Quý I năm 2015
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:123/TB-VPCPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông báoNgười ký:Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành:10/04/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 123/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015
 
 
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2015
 
 
Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Quý I năm 2015. Tham dự Hội Nghị có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Công ty Mua bán nợ Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, địa phương, cơ quan, tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:
1. Đánh giá cao, biểu dương Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tình hình tái cơ cấu DNNN và có báo cáo phù hợp, sát thực tế, các đại biểu tham dự cơ bản đồng tình. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các đại biểu hoàn thiện báo cáo và triển khai kế hoạch chỉ đạo công tác tái cơ cấu DNNN từ nay đến cuối năm có trọng tâm, trọng điểm.
Công tác tái cơ cấu DNNN Quý I năm 2015 tiếp tục có những kết quả tích cực, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội. Cổ phần hóa đạt kế hoạch đề ra; hầu hết các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đều có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt và thu nhập của người lao động được nâng lên. Cổ phần hóa DNNN trong thời gian vừa qua đã góp phần vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình và đạt kết quả khá tốt; các DNNN tập trung hơn vào ngành, nghề kinh doanh chính; đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Thực hiện tái cơ cấu, từng DNNN đã điều chỉnh chiến lược phát triển, mục tiêu kinh doanh, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động, vốn và tài sản về cơ bản được nâng lên; thực hiện được nhiệm vụ Nhà nước giao. Tái cơ cấu DNNN đạt kết quả theo đúng định hướng, mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của DNNN nhìn chung còn chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực nắm giữ; năng suất lao động còn thấp; số lượng vốn nhà nước được cổ phần hóa còn ít, tỷ lệ vốn Nhà nước còn giữ ở các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực Nhà nước không cần giữ chi phối hoặc không cần nắm giữ còn cao. Một số cơ chế, chính sách về tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN còn chậm được ban hành.
2. Để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu DNNN đến hết năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương, DNNN cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các phương án tái cơ cấu DNNN đã được phê duyệt. Trong đó, tập trung vào:
a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu DNNN là một trong 3 trọng tâm, tạo ra sự nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị và xã hội về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN.
b) Khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới tổ chức quản lý và tái cơ cấu DNNN; ban hành đúng tiến độ các cơ chế, chính sách theo kế hoạch năm 2015 đã đề ra. Ngay trong tháng 4 năm 2015:
- Bộ Tài chính hướng dẫn việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp như: hoàn nhập các khoản dự phòng vào vốn nhà nước, xác định giá trị các khoản đầu tư dài hạn, giá trị tiềm năng, tài sản đã hết khấu hao, định giá lại các khoản đầu tư tài chính tại thời điểm chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần, xác định giá cổ phiếu bán cho người lao động và tổ chức công đoàn đối với những doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần nhưng chưa có điều kiện IPO ngay; hướng dẫn việc bán cổ phần theo lô.
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thành việc ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
c) Chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cổ phần hóa 289 doanh nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người lao động và các cổ đông khác; gắn việc cổ phần hóa DNNN với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cụ thể là:
- Đối với 82 doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, khẩn trương xác định giá trị doanh nghiệp trong Quý II năm 2015, phấn đấu trong Quý III năm 2015 tất cả được công bố giá trị doanh nghiệp và Quý IV năm 2015 hoàn thành cổ phần hóa;
- Đối với 126 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu Quý II năm 2015 công bố được giá trị doanh nghiệp và Quý III năm 2015 hoàn thành cổ phần hóa.
- Đối với 52 doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp, phấn đấu trong Quý II năm 2015 hoàn thành cổ phần hóa.
d) Tiếp tục chỉ đạo thoái vốn đầu tư ngoài ngành chặt chẽ, có hiệu quả.
Trong tháng 4 năm 2015, rà soát những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng số cổ phần bán được lần đầu chưa đạt tỷ lệ theo phương án đã được phê duyệt thì đề ra lộ trình và bán tiếp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Giao Bộ Tài chính theo dõi việc này, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
đ) Căn cứ tiêu chí phân loại DNNN, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục bổ sung doanh nghiệp cổ phần hóa và doanh nghiệp cần tiếp tục giảm vốn nhà nước thực hiện ngay năm 2015 và Phương án sắp xếp DNNN giai đoạn 2016 - 2020.
e) Trên cơ sở tình hình cơ bản về đất đai, kết quả sản xuất, kinh doanh của các công ty nông, lâm nghiệp, lập Phương án tổng thể sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, trong Quý II năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện.
Năm 2015 hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Trong tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc phân bổ và thông báo kinh phí hỗ trợ đo đạc, lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý để triển khai thực hiện.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với yêu cầu thực tế năm 2015 và nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2015
- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong Quý II năm 2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc rà soát các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
4. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế:
- Chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước thuộc phạm vi phụ trách. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Chỉ đạo các DNNN vừa tái cơ cấu, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả và nâng cao hiệu quả gắn liền với tái cơ cấu.
- Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các cơ quan liên quan để xử lý, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Văn phòng Chính phủ tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo xử lý cụ thể.
5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng kết công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp DNNN cho giai đoạn 2016 - 2020.
6. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao; định kỳ 3 tháng báo cáo tình hình lên Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: HC, TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN(3).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi